Општина Шид

Ви сте овде: Насловна

На основу члaна 92. Статута општине Шид (,,Службени лист општинe Шид“ број:18/15-пречишћени текст), а у вези Пословника Владе (пречишћени текст) (,,Службени гласник РС“ број: 61/06, 69/08,88/09, 33/10,69/10,20/11, 37/11 и 76/14 ), Општинско веће општине Шид, на предлог Радне групе за израду Локалног антикорупцијског плана, на седници одржаној дана 18.12.2018.године, донело је

ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О
НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА (ЛАП)
ОПШТИНЕ ШИД

I

ОРГАНИЗУЈЕ СЕ Јавна расправа о Нацрту Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) општине Шид.

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима ( ''Службени гласник РС” , број 15/16), члана 32. став 1.тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( ''Службени гласник РС” , број 129/2007) и члана 40.став 1. тачка 7. Статута општине Шид ( “Службени лист општине Шид” број: 18/15-пречишћени текст), Скупштина општине Шид на седници одржаној дана 06. новембра 2017. године, донела је

ОДЛУКУ

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

 Члан 1.

Овом Одлуком регулише се поступак спровођења Јавног конкурса за избор директора јавног предузећа чији је оснивач Скупштина општине Шид и то за:

Јавно комунално предузеће „Јавна расвета, услуге и одржавање“ Шид.

79. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Чланови Општинског већа су на седници одржаној у четвртак, 13. децембра, разматрали и усвојили Извештај о остварењу прихода и извршењу расхода Oдлуке о буџету општине Шид за период 01.01.2018 до 30.09.2018. године. Разматран је и усвојен Предлог Одлуке о измени Одлуке о буџету Општине Шид затекућу годину, као и Предлог Одлуке о измени Одлуке о задуживању Општине Шид за 2018. годину.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД на основу Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа ''Јавна расвета, услуге и одржавање'' Шид , објављује

Јавни конкурс

за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Јавна расвета, услуге и одржавање'' Шид

I Подаци о јавном предузећу: Јавно комунално предузеће послује под следећим пословним именом: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ЈАВНА РАСВЕТА, УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ” ШИД . Скраћено пословно име је ЈKП „Јавна расвета, услуге и одржавање“ Шид. Седиште Јавног комуналног предузећа „Јавна расвета, услуге и одржавање'' Шид је у Шиду, улица Цара Лазара број 7.

eu exchange 4 baner

EU Exchange 4 је двогодишњи програм који финансира Европска унија, њиме руководи Делегација Европске уније у Србији, а спроводи Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије.

Општи циљ Програма EU Exchange 4 је да допринесе процесу стратешких промена на локалном нивоу кроз унапређење административних капацитета и ефикасности пружања услуга у јединицама локалне самоуправе у Србији, у складу са принципима реформе јавне управе, посебним националним политикама и праксом ЕУ.

Како би допринео постизању општег циља, сврха Програма је јачање јединица локалне самоуправе у области општинског планирања, финансија и пружања услуга, на основу постигнитих резултата из претходних фаза програма подршке јачању капацитета локалних самоуправа

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна