Општина Шид

O B A V I J E S T

Dana 17.kolovoz 2018.godine Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu raspisao je izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina koji će se održati 4. Studenog 2018.godine.

Upis u posebni birački popis vrši se izričito na osobni zahtjev pripadnika nacionalne manjine, koji se vlastoručno potpisan podnosi u pisanoj formi tijelu jedinice lokalne samouprave prema mjestu prebivališta, odnosno mjestu boravka za interno raseljene osobe.

Tijelo uprave jedinice lokalne samouprave, po primitku zahtjeva za upis u posebni birački poopis, po službenoj dužnosti vrši uvid u jedinstveni birački popis koji se vodi u Republici Srbiji, radi utvrđivanja postojanja općih uvjeta za stjecanje aktivnog piračkog prava kod podnositelja zahtjeva.

Ako tijelo uprave jedinice lokalne samouprave utvrdi da je podnositelj zahtjeva upisan u jedinstveni birački popis, odnosno da su ispunjeni opći uvjeti za stjecanje biračkog prava podnositelja zahtjeva, donosi rješenje o upisu u posebni birački popis.

Pripadnik nacionalne manjine može biti upisan u samo jedan poseban birački popis.
Promjene u posebnom biračkom popisu vrše po službenim ovlatima ili na osobni zahtjev.

U dijelu posebnog biračkog popisa za područje Općine Šid, upis i promjenu u posebnom biračkom popisu vrši Općinska uprava kao povjereni posao, do zaključenja posebnog biračkog popisa.
Po zaključenju posebnog biračkog popisa, upis, brisanje, izmjene, nadopune i ispravke u posebnom biračkom popisu vrši Ministarstvo državna uprave i lokalne samouprave na temelju rješenja koje donosi najkasnije 72 sata pre održavanja izbora.

Pravo na uvid u posebni birački popis ima svaki pripadnik nacionalne manjine u cilju provjere osobnih podataka upisanih u posebni birački popis, sukladno sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o osobi.

Uvid u posebni birački popis, sukladno sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o osobi, može se izvršiti i elektroničkim putom na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Ovlašteni predstavnik podnositelja izbornih lista imaju pravo uvida u posebni birački spisak, kao i uvid u službenu dokumentaciju na temelju koje tijelo nadležno za vođenje posebnog biračkog popisa vrši upis, brisanje i promjene u biračkom popisu, sukladno sa zakonom.
Ministarstvo nadležno za vođenje posebnog biračkog popisa rješenjem zaključuje poseban birački popis 15 dana pre održavanja izbora.

RUKOVODITELJ
Milica Drenovac

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему