Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости ПОЗИВ ЗА САРАДЊУ - УЧЕШЋЕ У ПРОЦЕНИ СТАЊА Е-УПРАВЕ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

ПОЗИВ ЗА САРАДЊУ - УЧЕШЋЕ У ПРОЦЕНИ СТАЊА Е-УПРАВЕ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

ПОЗИВ ЗА САРАДЊУ - УЧЕШЋЕ У ПРОЦЕНИ СТАЊА Е-УПРАВЕ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

Програм подршке Владе Швајцарске развоју локалних самоуправа кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености - Swiss PRO започео је израду процене и анализе тренутног стања електронске усправе (е–Управе) на локалном нивоу, а резултати овог истраживања ће дати значајан допринос побољшању ефикасности, одговорности и транспарентности рада локалне самоуправе, као и унапређењу квалитета услуга за грађане и пословни сектор.

Истраживање има стратешки значај на нивоу Републике Србије и подржава га Владина канцеларија за информационе технологије и електронску управу. Процена и анализа стања е-Управе и капацитета ЈЛС за њену примену спровешће се на републичком узорку од 60 јединица локалне самоуправе (ЈЛС). Истраживање ће обухватити и анкетирање грађана о информатичкој писмености, степену коришћења и задовољству грађана и пословног сектора постојећим електронским услугама.

На основу добијених налаза и поука, припремићемо низ општих препорука и закључака о начинима унапређења е-Управе на локалном нивоу. Поред тога, у оквиру истраживања, свих 60 ЈЛС ће, у сарадњи са консултантима, израдити акциони план за унапређење људских ресурса, као и институционалних/организационих и информатичких капацитета за пружање електронских услуга и побољшање ефикасности е-Управе.

Акциони план ће бити прилагођен конкретним потребама сваке ЈЛС и служиће као основ за систематско увођење е-управе и унапређење капацитета, као и приступ републичким и донаторским изворима финансирања. За реализацију процене и анализе е-Управе ангажована је консултантска кућа ДЦГ д.о.о. из Београда. Планирано је да у периоду 15. октобар – 15. децембар 2018. године, консултантски тимови посете све одабране ЈЛС.

Упитник за грађане

Упитник за пословни сектор

 

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости ПОЗИВ ЗА САРАДЊУ - УЧЕШЋЕ У ПРОЦЕНИ СТАЊА Е-УПРАВЕ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА