Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости ОДЛУКА

ОДЛУКА

 heder komesarijat

        Комисија за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала, у оквиру потпројекта 2- Регионални стамбени програм у Републици Србији (у даљем тексту: Комисија), на основу члана 19. став 7. и 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 ― СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10, у даљем тексту: Закон) и члана 9. став 3. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског матријала, поступку и начину рада Комисије за избор корисника у оквиру потпројекта 2 (у даљем тексту: Правилник о раду Комисије), дана 07. марта 2019. године доноси

О Д Л У К У

о решавању стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала са листом  корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова    

            Додељујe се бесповратна помоћ за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица, и то следећим лицима

Редни број

Број предмета

Презиме и име   носиоца домаћинства

Број чланова домаћинства

Настрадали или нестали чланови домаћинства

Малолетна деца

Број мал. деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству

Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом

Стамбена ситуација

Материјални положај

Подаци о губитку радне способности Подаци о телесном оштећењу

Болести од већег мед. значаја

бруто површина непокретности, по члану породичног домаћинства

Укупан број бодова

1

I-08-464-39/18

Коронсовац Драгослав

50

 

10

 

 

 

20

 

 

50

130

2

I-08-464-39/15

Јованић Жељко

40

 

 

 

 

 

20

 

20

50

130

3

 I-08-464-39/53

Петровић Павао

40

 

 

 

20

 

20

 

 

50

130

4

I-08-464-39/27

Јорошевић Мирјана

40

 

10

 

 

 

20

 

 

50

120

5

I-08-464-39/38

Петовић Ана

40

 

10

 

 

 

20

 

 

50

120

6

I-08-464-39/31

Перић Никола

30

 

 

 

 

 

20

 

20

50

120

7

I-08-464-39/25

Манојловић Драган

20

20

 

 

 

 

10

 

20

50

120

8

I-08-464-39/41

Колар Дајана

30

 

10

 

 

 

20

 

 

50

110

9

I-08-464-39/43

Панић Живко

40

 

 

 

 

 

20

 

 

50

110

10

I-08-464-39/32

Радука Наташа

30

 

 

10

 

 

20

 

 

50

110

11

I-08-464-39/39

Девић Раде

40

 

10

 

 

 

20

 

 

30

100

12

I-08-464-39/10

Јовић Владо

30

 

 

 

 

 

20

 

 

50

100

13

I-08-464-39/5

Вујић Ђорђо

30

 

 

 

 

 

20

 

 

50

100

14

I-08-464-39/28

Бибић Миленко

30

 

 

 

 

 

20

 

 

50

100

15

I-08-464-39/50

Радић Драган

30

 

 

 

 

 

20

 

 

50

100

16

I-08-464-39/21

Деветак Мирко

10

20

 

 

 

 

20

 

 

50

100

17

I-08-464-39/40

Цветић Рајко

30

 

10

 

 

 

20

 

 

30

90

18

I-08-464-39/24

Олујић Горан

40

 

 

 

 

 

20

 

 

30

90

19

I-08-464-39/4

Симеуновић Предраг

20

 

 

 

 

 

20

 

 

50

90

20

I-08-464-39/20

Драча Жарко

20

 

 

 

 

 

20

 

 

50

90

21

I-08-464-39/22

Акик Боја

20

 

 

 

 

 

20

 

 

50

90

22

I-08-464-39/14

Прерадовић Љубомир

20

 

 

 

 

 

20

 

 

50

90

23

I-08-464-39/9

Миљеновић Велинка

10

 

 

 

 

 

10

 

20

50

90

24

I-08-464-39/19

Сарјановић Марија

30

 

 

 

 

 

20

 

 

30

80

25

I-08-464-39/23

Парента Бранко

30

 

 

 

 

 

20

 

 

30

80

26

I-08-464-39/6

Ђокић Момчило

20

 

 

 

 

 

10

 

 

50

80

27

I-08-464-39/16

Јовановић Ђурђица

10

20

 

 

 

 

 

 

 

50

80

28

I-08-464-39/35

Корда Стеванија

20

 

 

 

 

 

20

 

 

30

70

       

        Лица рангирана на листи из става 1. ове одлуке закључиће  уговоре са Општином Шид којима ће се регулисати међусобна права и обавезе, а ради реализације доделе помоћи за решавање стамбених потреба доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица.

O б р а з л о ж е њ е   

                 По Јавном позиву за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања на територији општине Шид (у даљем тексту: Јавни позив), који је Комисија расписала 21. децембра 2015. године, лица из става 1. диспозитива ове одлуке поднела су Комисији пријаве на Јавни позив.

         Поступајући по поднетим пријавама и увидом у приложена документа, Комисија је утврдила да лица из става 1. диспозитива ове одлуке испуњавају услове за решавање стамбених потреба доделом пакета грађевинског материјала, прописане у делу III Јавног позива и члану 4. Правилника о раду Комисије.

У складу са чланом 9. и 14. Правилника о раду Комисије, Комисија је донела Одлуку за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине Шид,  број: 023-74/I-15/36 од 06. јуна 2017. године (у даљем тексту: Одлука), која је садржала 38 породица и која је,  у складу са чланом 15. Правилника о раду Комисије, објављена  06. јуна 2017. године. У ставу 2. исте Одлуке наведено је да ће Општина Шид потписати одговарајуће уговоре са лицима рангираним од броја 1 до броја 8, а с обзиром на расположива средства која су била обезбеђена у оквиру Потпројекта 2, у оквиру Регионалног стамбеног програма-Стамбени програм у Републици Србији. Лица из става 1. диспозитива ове одлуке, била су рангирана у Одлуци испод броја 8 и нису била обухваћена доделом помоћи за решавање стамбених потреба доделом пакета грађевинског материјала, с обзиром да су Потпројектом 2 обезбеђена средства за првих 8 рангираних корисника у Одлуци.

Дана  26. јуна 2017. године, Комисија је, у складу са чланом 9. тачка 5. Правилника о раду Комисије, објавила Коначну листу реда првенства (у даљем тексту: Коначна листа), која је садржала 8 лица за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала, односно лица која су обухваћена Одлуком од броја 1 до броја 8.

Споразумом о донацији који је потписан 31. јануара 2018. године између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе у оквиру Потпројекта 8. Регионалног стамбеног програма (у даљем тексту: Споразум о донацији у вези са 8. потпројектом), предвиђено је, између осталог, и решавање стамбених потреба избеглица које су рангиране у оквиру одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала донетих у поступку спровођења потпројеката 2, али којима због недовољног износа средстава обезбеђених у оквиру потпројеката 2 за компоненту додела грађевинског материјала, нису решене стамбене потребе.

С обзиром да су у оквиру Потпројекта 4 Регионалног стамбеног програма у Републици Србији остварене уштеде, Банка за Развој Савета Европе је дописом од 5. новембра 2018. године упућеним Министарству за европске интеграције, на захтев Комесаријата за избеглице и миграције број: 019-1715/49 од 19. октобра 2018. године, дала сагласност да се део пакета грађевинског материјала који су обухваћени Споразумом о донацији за Потројекат 8. финансира из средстава уштеда из Споразума о донацији за Потпројекат 4.

Такође, Споразумом о донацији у вези са 8. Потпројектом, Прилог Б – Опис потпројекта  предвиђено је да се за компоненту додела пакета грађевинског материјала поступак јавне набавке делимично спроводи децентрализовано, кроз грант шеме са јединицама локалне самоуправе као корисницима гранта.

С обзиром на протек времена од дана утврђивања и објављивања Коначне листе до дана потписивања Споразума о донацији у вези са 8. Потпројектом, односно обезбеђивања средстава за наведене намене, Комисија је након што је ценила испуњеност услова из члана 4. Правилника о раду Комисије и након верификације података о стању имовине, утврдила да од преосталих лица која су рангирана у оквиру поменуте Одлуке, 28 лица испуњава услове за решавање стамбених потреба доделом пакета грађевинског материјала.

Чланом 4. Правилника о раду Комисије, предвиђено је да подносилац пријаве може остварити помоћ за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз доделу пакета грађевинског материјала под следећим условима: да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или да им је престао статус избеглице јер су стекли држављанство Републике Србије (наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве и за чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице); да имају пријављено боравиште/пребивалиште на територији Општине Шид; да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да не могу да користе непокретност у држави претходног пребивалишта или у другој држави; да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или у другој држави, а којом би могли да реше или су решили своје стамбене потребе; да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе; да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији, осим уколико су били корисници помоћи за куповину грађевинског материјала у виси до 184.000,00 РСД; да нису на коначној листи реда првенства по неком од јавних позива Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији.

Чланом 9. тачка 3. Правилника предвиђено је да Комисија доноси и објављује Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова.

Чланом 16. Правилника предвиђено је да подносилац Пријаве може уложити жалбу Општинском већу, преко Комисије за избор корисника, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Одлуке.

У складу с чланом 8. Правилника о раду Комисије, Поступак за доделу помоћи спроводи Комисија за избор корисника, у складу са овим правилником и применом Приручника за спровођење Пројекта.

       Сходно свему изнетом, Комисија је одлучила као у диспозитиву овe одлуке.

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке може се поднети жалба Општинском већу року од 15 дана од дана уручења одлуке, преко Комисије.

 

Ову одлуку доставити:

- лицима из става 1. диспозитива ове одлуке;

- надлежној Служби Општине.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

 АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

 ОПШТИНА ШИД

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

Дел. број:  023-74/I-15/48

 Дана: 08. априла 2019. године

ШИД       

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

_________________

Ивица Јовић

 futer komesarijat

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости ОДЛУКА