Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Библиотека Инфо Новости 90. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

90. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

90. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Чланови Општинског већа су на седници одржаној у петак, 19. априла 2019. године, разматрали Предлог Програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2019. годину, утврдили су и Предлоге Одлука о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Шид.

90. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Донета је Одлука о приступању реализацији Пројекта „Завршетак радова на изградњи водовода у насељеном месту Љуба према измењеном и допуњеном главном пројекту“. Разматрани су захтеви: Народне библиотеке „Симеон Пишчевић“ Шид за поступање по Пресуди Апелационог суда у Новом Саду, број:Гж1. 3204/18 од 08.марта 2019. године, захтев Папуга Ромка за мировање права и обавеза на раду и по основу рада и захтев Српске православне црквене општине Шид, за давање на коришћење кат.парц.бр. 5644 К.О.Шид.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Библиотека Инфо Новости 90. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА