Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе ЈКП „Водовод“ Шид Инфо Новости 92. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

92. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

92. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Чланови Општинског већа су на седници одржаној у четвртак 23. маја 2019. године разматрали и утврдили следеће предлоге Одлука и то:Одлуке о завршном, консолидованом рачуну буџета општине Шид за 2018.годину; Одлуке о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима општине Шид за 2017. годину, Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Шид, Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације обилазног пута око насеља Шид у К.О. Шид . К.О. Беркасово и К.О. Вашица, Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине општине Шид у К.О. Вишњићево-друга јавна продаја, Одлуке о усвајању Концесионог акта за поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Шид, Одлуке о измени Одлуке о оснивању и именовању Савета за безбедност општине Шид, Одлуке о измени Одлуке о разрешењу и именовању чланова Комисије за равноправност полова, Одлуке о разрешењу и именовању чланова Савета за здравље општине Шид, Одлуке о образовању и именовању Комисије за планове општине Шид, Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Шид, Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о оснивању и именовању Комисије за утврђивање присутности и сузбијање генетски модификованих организама на територији општине Шид.

Утврђен је Предлога Закључка о исправци техничке грешке у Програму заштите, уређења и коришћења пољипривредног земљишта општине Шид у 2019. години. Разматран је и увојен Извештаја о раду Општинског штаба за ванредне ситуације за 2018. годину, Годишњи плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације (за период март 2019.- фебруар 2020.), Предлог Оперативног Плана одбране од поплава на територији општине Шид за 2019. годину, као и Годишњи Програм мера и радова на смањењу ризика од поплава на територији општине Шид у 2019. години.

92. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Усвојени су Извештаји о раду за 2018. годину и Програми рада за 2019. годину и то:Народне библиотеке „Симеон Пишчевић“Шид, Културно образовног центра Шид, Установе за физичку културу и спортску рекреацију „Партизан“ Шид, Галерије слика „Сава Шумановић“Шид, Музеја наивне уметности „Илијанум“Шид, Дома здравља “Шид“ Јавне установе социјалне заштите Центар за социјални рад „Шид“Шид и Туристичке организације Шид.

Разматрани су Извештаји о реализацији годишњег програма пословања за перод 01.01.2019.-31.03.2019. и то: ЈКП“Јавна расвета, услуге и одржавање“, ЈКП“Стандард“Шид, ЈКП“Водовод“Шид.

Усвојен је Извештаја о раду Општинске управе општине Шид за 2018. годину. Разматрани су Статуту месних заједница. Утврђени су Предлози Решења о разрешењу и избору чланoва појединих Савета и Комисија општине Шид. Усвојен је Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Шид за 2018. годину и Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Шид за 2019. годину.

Општинско веће разматрало је и друга питања из делокруга своје надлежности.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе ЈКП „Водовод“ Шид Инфо Новости 92. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА