Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Вашица Инфо Новости 97. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

97. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

97. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Чланови Општинског већа су на седници одржаној 16. августа 2019. године утврдили следеће Предлоге Одлука и то: Одлуке о преносу права управљања водоводом у насељеним местима Бикић До и Привина Глава на Јавно комунално предузеће „Водовод“ Шид, Одлуке o изменама Одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода, Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима, Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18, Нештин-Ердевик, Одлуке о отуђењу кат.парцеле 3247 К.О.Шид из јавне својине општине Шид, Одлуке о прибављању непокретности у К.О. Љуба у јавну својину општине Шид, Одлуке o отуђењу непокретности у К.О. Вашица из јавне својине општине Шид, Одлуке o отуђењу непокретности у К.О. Привина Глава из јавне својине општине Шид, Одлуке о отуђењу непокретности у К.О. Шид из јавне својине општине Шид, Одлуке о отуђењу непокретности у К.О. Бачинци из јавне својине општине Шид,

97. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Одлуке о отуђењу непокретности у К.О. Кукујевци из јавне својине општине Шид непосредном погодбом, Одлуку о отуђењу непокретности у К.О. Ердевик из јавне својине општине Шид, Одлуке о размени непокретности у К.О. Шид; Одлуке о начину остваривања права на материјалне помоћи деци, ученицима и студентима са територије општине Шид. Утврђен је Предлог решења о усвајању Кварталног извештаја јавних предузећа, као и предлог решења о измени решења о именовању чланова школског одбора ОШ“Јован Јовановић Змај“ и Тш“Никола Тела“ Шид. Општинско веће разматрало је Правилник о звањима, занимањима , платама, накнадама и другим примањима запослених у Општинској управи општине Шид, и донело Одлуку о допуни Одлуке о расподели средства из буџета општине Шид за програме и пројекте из области културе који су од значаја за општину Шид за 2019.годину-средства опредељена књижевним клубовима и др., Одлуку о додели додатних осталих нераспоређених средстава из буџета општине Шид за финансирање организација из области спорта за 2019. годину, Закључак о утврђивању прелиминарног обједињеног предлога годишњих програма задовољавања потреба интереса грађана у општини Шид из области спорта за 2020. годину, Одлуку о покретању поступка отуђења покретне ствари – возила у својини општине Шид, путем непосредне погодбе, Измену и допуну Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Шид за 2019. годину, Одлуку о организовању јавне расправе о Нацрту Одлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Шид. Општинско веће разматрало је и друга питања из делокруга своје надлежности.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Вашица Инфо Новости 97. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА