Општина Шид

34. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

34. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

Одборници Скупштине општине Шид су, на тридесет и четвртој седници одржаној у понедељак 26. августа 2019. године разматрали и донели следеће Одлуке: Одлуку о преносу права управљања водоводом у насељеним местима Бикић До и Привина Глава на Јавно комунално предузеће „Водовод“ Шид, Одлуку o изменама Одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода, Одлуку о јавним паркиралиштима, Одлуку о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18, Нештин-Ердевик, Одлуку о отуђењу кат.парцеле 3247 К.О.Шид из јавне својине општине Шид,


Одлуку о прибављању непокретности у К.О. Љуба у јавну својину општине Шид, Одлуку o отуђењу непокретности у К.О. Вашица из јавне својине општине Шид, Одлуку o отуђењу непокретности у К.О. Привина Глава из јавне својине општине Шид,Одлуку о отуђењу непокретности у К.О. Шид из јавне својине општине Шид,Одлуку о отуђењу непокретности у К.О. Бачинци из јавне својине општине Шид, Одлуку о отуђењу непокретности у К.О. Кукујевци из јавне својине општине Шид, Одлуку о отуђењу непокретности у К.О. Ердевик из јавне својине општине Шид, Одлуку о размени непокретности у К.О. Шид, Одлуку о начину остваривања права на материјалне помоћи деци, ученицима и студентима са територије општине Шид.

34. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

Локални парламент разматрао је и донео: Решење о разрешењу вршиоца дужности директора и решење о именовању директора Установе за физичку културу и спортску рекреацију „Партизан“ Шид, Решење о измени Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома здравља „Шид“ у Шиду. Разматрани су и усвојени квартални извештаји јавних прдузећа. Разматрани су Предлози Решења о именама Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Шид и Средње техничке школе „Никола Тесла“ Шид, као и Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за доделу стипендија и Предлог Решења о измени Решења о разрешењу и именовању чланова Комисије за општинска признања.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему