Општина Шид

Ви сте овде: Насловна E - управа Канцеларија за локални економски развој Инфо Новости 34. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

Канцеларија за локални економски развој

34. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

34. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

Одборници Скупштине општине Шид су, на тридесет и четвртој седници одржаној у понедељак 26. августа 2019. године разматрали и донели следеће Одлуке: Одлуку о преносу права управљања водоводом у насељеним местима Бикић До и Привина Глава на Јавно комунално предузеће „Водовод“ Шид, Одлуку o изменама Одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода, Одлуку о јавним паркиралиштима, Одлуку о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18, Нештин-Ердевик, Одлуку о отуђењу кат.парцеле 3247 К.О.Шид из јавне својине општине Шид,


Одлуку о прибављању непокретности у К.О. Љуба у јавну својину општине Шид, Одлуку o отуђењу непокретности у К.О. Вашица из јавне својине општине Шид, Одлуку o отуђењу непокретности у К.О. Привина Глава из јавне својине општине Шид,Одлуку о отуђењу непокретности у К.О. Шид из јавне својине општине Шид,Одлуку о отуђењу непокретности у К.О. Бачинци из јавне својине општине Шид, Одлуку о отуђењу непокретности у К.О. Кукујевци из јавне својине општине Шид, Одлуку о отуђењу непокретности у К.О. Ердевик из јавне својине општине Шид, Одлуку о размени непокретности у К.О. Шид, Одлуку о начину остваривања права на материјалне помоћи деци, ученицима и студентима са територије општине Шид.

34. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

Локални парламент разматрао је и донео: Решење о разрешењу вршиоца дужности директора и решење о именовању директора Установе за физичку културу и спортску рекреацију „Партизан“ Шид, Решење о измени Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома здравља „Шид“ у Шиду. Разматрани су и усвојени квартални извештаји јавних прдузећа. Разматрани су Предлози Решења о именама Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Шид и Средње техничке школе „Никола Тесла“ Шид, као и Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за доделу стипендија и Предлог Решења о измени Решења о разрешењу и именовању чланова Комисије за општинска признања.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна E - управа Канцеларија за локални економски развој Инфо Новости 34. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД