Општина Шид

35. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

35. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

Одборници Скупштине општине Шид су, на тридест и петој седници одржаној у понедељак 02. септембра 2019. године, разматрали и усвојили следеће Одлуке: Одлуку о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације Шида.

Одлуку о отуђењу непокретности стамбено- пословне зграде у изградњи на катастарској парцели број: 2839, ЛН 6834, у К.О. Шид из јавне својине општине Шид, Одлуку о одређивању стајалишта за међумесни превоз путника на територији општине Шид, Одлуку о одређивању аутобуских стајалишта за градски и приградски превоз путника на територији општине Шид, Одлуку о изменама и допунама Одлуке о општинској управи општине Шид, Одлуку о изменама Одлуке о образовању и именовању Комисије за Планове општине Шид. Усвојен је квартални извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавног предузећа „Завод за урбанизам“ Шид.

35. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

Скупштина општине Шид донела је Решење о измени решења о именовању чланова Школског одбора Средње техничке школе „Никола Тесла“ Шид.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему