Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости 36. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШИНЕ ШИД

36. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШИНЕ ШИД

36. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШИНЕ ШИД

На тридесетшестој седници Скупштине општине Шид, одржаној у петак 25. октобра 2019. године, одборници су разматрали и донели следеће Одлуке: Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Шид за 2019. годину, Одлуку о продаји стамбено-пословне зграде (ламела А и Б) на парцели бр. 2839 ЛН 6834 К. О. Шид, Одлуку о матичним подручјима на територији општине Шид, Одлуку о давању сагласности и усвајању пројекта јавно- приватног партнерства замене, рационализације и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Шид, Одлуку о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Шид, Одлуку о изменама и допуни Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Шид, Одлуку о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Шид, Одлуку о такси превозу и лимо сервису на територији општине Шид, Одлуку о отуђењу непокретности, пословни простор – локал, на кат.парц.бр.3260/5, бр.посебног дела 5, у К.О.Шид из јавне својине општине Шид.

36. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШИНЕ ШИД

Локални парламент усвојио је Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Шид за 2019. годину, Извештаја о раду Предшколске установе „Јелица Станивуковић Шиља“Шид за 2018/2019. годину и Годишњи програм рада, усвојене су измене и допуне Програма пословања ЈКП“Водовд“ Шид за 2019. годину и дата је сагласност на Статут Културно образовног центра Шид. Донета су Решења о измени Решења о именовању чланова школског одбора Гимназије „Сава Шумановић“ Шид, Основне музичке школе „Филип Вишњић“ Шид, ОШ“Сава Шумановић“ Ердевик и управног одбора Предшколске установе „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости 36. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШИНЕ ШИД