Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости САОПШТЕЊЕ О ПРУЖАЊУ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ 

САОПШТЕЊЕ О ПРУЖАЊУ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ 

 grb Sida

САОПШТЕЊЕ

О ПРУЖАЊУ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ

       Општинска управа општине Шид је, у складу са Законом о бесплатној правној помоћи, који се примењује од 01. октобра 2019. године, одредила два лица која ће пружати бесплатну правну помоћ у просторијама локалне пореске порске администрације у ул. Цара Лазара бр. 7, петком, у времену од 8.00 до 12.00 часова.

       Бесплатна правна помоћ, састоји се од пружања информација, попуњавањa формулара, као и бесплатна правна помоћ коју сагласно овом закону пружају удружења могу се пружати и лицима која не испуњавају услове одређене законом.

Бесплатна правна помоћ коју пружају адвокати и службе правне помоћи у јединицама локалне самоуправе, састављање јавнобележничке исправе и посредовање у решавању спорова пружају се само лицима која испуњавају услове одређене законом. 

       Бесплатна правна подршка састоји се од пружања опште правне информације, попуњавања формулара, састављања јавнобележничке исправе и посредовања у решавању спорова. 

       Бесплатна правна помоћ се пружа лицима која имају право на новчану социјалну помоћ, као и корисницима права на дечији додадак – укратко лицима која су слабог материјално стања или таквог, да би плаћањем услуга адвоката или плаћањем такса на поднеске и других издатака, били доведени у ситуацију социјалне нужде.

       Такође и лицима за које је закон предвидео (она која трпе породично насиље, принудно исељење, одређеним категоријама деце, тражиоцима азила, избеглицама и интерно расељеним лицима, особама са инвалидитетом и др.). 

       Бесплатну правну помоћ, када је у питању  пружање информација, попуњавање формулара, као и бесплатну правну подршку врше овлашћена лица-пружаоци бесплатне правне помоћи, а бесплатна правна помоћ за остале правне проблеме, пружа се упућивањем подносиоца захтева на адвокате са листе адвоката коју је одредило Министарство правде по предвиђеном поступку.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости САОПШТЕЊЕ О ПРУЖАЊУ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ