Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе ЈКП Стандард Шид Инфо Новости 105. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

105. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

105. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Чланови Општинског већа су на седници одржаној у петак 22. новембра 2019. године утврдили следеће предлоге Одлука и то: Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Шид за 2019. годину, Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљнe регулације централне зоне Шида, Одлуке о измени Одлуке о образовању и именовању Комисије за планове општине Шид, Одлуке о умањењу задужења пореза на имовину, Одлуке о отуђењу непокретности на кат.парцели бр. 735 из јавне својине општине Шид у К.О. Кукујевци непосредном погодбом, Одлуке о отуђењу непокретности на катастарским парцелама бр. 4136/14, 4136/15, 4136/16 и 4136/21 у К.О Шид из јавне својине општине Шид.

105. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Одлуке о отуђењу непокретности – гараже у К.О Шид из јавне својине општине Шид, Одлуке о измени Одлуке о димничарским услугама, Одлуке о допунама Одлуке о зоохигијени, Одлуке о допунама Одлуке о јавним паркиралиштима, Одлуке о допунама Одлуке о комуналној хигијени и услугама, Одлуке о изменама и допунама Одлуке о управљању гробљима, сахрањивању и вршењу погребне делатности. Разматрани су Извештаји о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа за период 01.01.2019-30.09.2019.године, и утвђени су Предлози Решења о усвајању истих. Општинско веће разматрало је измене и допуне Програма рада Јавне установе социјалне заштите Центра за социјални рад “Шид“Шид за 2019. годину и утврдили Предлог Решења о измени Решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора здравствене установе „Дома здравља“Шид, и Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Општинског савета родитеља.

Дата је сагласност на Предлог Уговора о поверавању обављања комуналне делатности приградског превоза путника на територији општине Шид, утврђен је Предлог Програма квалитета ваздуха за територију општине Шид у 2020. години, разматран је Предлога Споразума о продужењу рока важења Посебног -територијалног колективног уговора за јавна предузећа у комунално- стамбеној делатности општине Шид, донета је Одлука о организовању јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Шид за 2020. годину и Одлука о избору најповољније понуде у поступку поверавања обављања комуналне делатности линијског превоза путника у приградском саобраћају на територији општине Шид, Јавни позив број:К1/2019-отворени поступак. Чланови већа разматрали су и друге захтеве из своје надлежности.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе ЈКП Стандард Шид Инфо Новости 105. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА