Општина Шид

Ви сте овде: Насловна E - управа Канцеларија за локални економски развој Инфо Новости 105. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Канцеларија за локални економски развој

105. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

105. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Чланови Општинског већа су на седници одржаној у петак 22. новембра 2019. године утврдили следеће предлоге Одлука и то: Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Шид за 2019. годину, Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљнe регулације централне зоне Шида, Одлуке о измени Одлуке о образовању и именовању Комисије за планове општине Шид, Одлуке о умањењу задужења пореза на имовину, Одлуке о отуђењу непокретности на кат.парцели бр. 735 из јавне својине општине Шид у К.О. Кукујевци непосредном погодбом, Одлуке о отуђењу непокретности на катастарским парцелама бр. 4136/14, 4136/15, 4136/16 и 4136/21 у К.О Шид из јавне својине општине Шид.

105. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Одлуке о отуђењу непокретности – гараже у К.О Шид из јавне својине општине Шид, Одлуке о измени Одлуке о димничарским услугама, Одлуке о допунама Одлуке о зоохигијени, Одлуке о допунама Одлуке о јавним паркиралиштима, Одлуке о допунама Одлуке о комуналној хигијени и услугама, Одлуке о изменама и допунама Одлуке о управљању гробљима, сахрањивању и вршењу погребне делатности. Разматрани су Извештаји о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа за период 01.01.2019-30.09.2019.године, и утвђени су Предлози Решења о усвајању истих. Општинско веће разматрало је измене и допуне Програма рада Јавне установе социјалне заштите Центра за социјални рад “Шид“Шид за 2019. годину и утврдили Предлог Решења о измени Решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора здравствене установе „Дома здравља“Шид, и Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Општинског савета родитеља.

Дата је сагласност на Предлог Уговора о поверавању обављања комуналне делатности приградског превоза путника на територији општине Шид, утврђен је Предлог Програма квалитета ваздуха за територију општине Шид у 2020. години, разматран је Предлога Споразума о продужењу рока важења Посебног -територијалног колективног уговора за јавна предузећа у комунално- стамбеној делатности општине Шид, донета је Одлука о организовању јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Шид за 2020. годину и Одлука о избору најповољније понуде у поступку поверавања обављања комуналне делатности линијског превоза путника у приградском саобраћају на територији општине Шид, Јавни позив број:К1/2019-отворени поступак. Чланови већа разматрали су и друге захтеве из своје надлежности.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна E - управа Канцеларија за локални економски развој Инфо Новости 105. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА