Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Одељење за општу управу Инфо Новости РАНИ ЈАВНИ УВИД

РАНИ ЈАВНИ УВИД

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72,81/09; 64/10; 24/11; 121/12; 42,50,98/13; 132,145/14; 83/18; 31,37/19), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

У ЕЛАБОРАТ ЗА ИЗРАДУ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УКРСНОГ МЕСТА ДРЖАВНОГ ПУТА II А РЕДА БР. 121 И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ БОЧНОЈ НАПЛАТНОЈ СТАНИЦИ МОРОВИЋ ДРЖАВНОГ ПУТА А3 (АУТОПУТ Е-70), НА км 21+462,00 ДРЖАВНОГ ПУТА II А РЕДА БР. 121 У КО АДАШЕВЦИ

 

Рани јавни увид у трајању од 15 дана, одржаће се у периоду од 27. новембра до 12. децембра 2019. године у холу зграде Општинске управе општине Шид у Шиду у улици Карађорђева бр. 2, а исти ће бити објављен и на интернет страници Општине Шид.

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општине Шид, као носилац израде планског документа, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

 

Сва заинтересована правна и физичка лица, током трајања раног јавног увида, могу да доставе своје примедбе и сугестије искључиво у писаној форми на адресу : Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2.

 

МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УКСРНОГ МЕСТА ДРЖАВНОГ ПУТА II A РЕДА БР. 121 И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ БОЧНОЈ НАПЛАТНОЈ СТАНИЦИ МОРОВИЋ ДРЖАВНОГ ПУТА А3 (АУТОПУТ Е-70) НА КМ 21+462,00 ДРЖАВНОГ ПУТА II A РЕДА БР. 121 У КО АДАШЕВЦИ

 

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Одељење за општу управу Инфо Новости РАНИ ЈАВНИ УВИД