Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице МЗ Шид Инфо Новости ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ О МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА

МЗ Шид

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ О МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА

На основу члана 137став 1. Закона о спорту (,,Службени гласник РС“ број: 10/16) и члана 21.Правилника о одобравању и финансирању Програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана општине Шид у области спорта(,,Сл. лист општине Шид“ број: 2/17), Општинско веће општине Шид, објављује

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ
О МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА

Одлуком о буџету општине Шид (,,Сл. лист општине Шид“ број: 39/19), планиран је максимално расположив износ средстава за финансирање годишњих програма и посебних програма из области спорта у 2020. години, до 22.300.000,00 ( у оквиру Програма 14.развој спорта и омладине , програмска активност: подршка локалним спортским организацијама , удружењима и савезима , економска класификација 481- дотације невладиним организацијама , која су подељена Решењем Општинског већа општине Шид број:66-11/III-19 од 31.12.2019. године.
У складу са чланом 21. .Правилника о одобравању и финансирању Програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана општине Шид у области спорта (,,Сл. лист општине Шид“ број: 2/17),обавештавају се организације у области спорта , да су у обавези да до 20. априла 2020. године доставе предлоге Програма за 2021. годину, Спортском савезу општине Шид , на прописаном обрасцу.

Јавно обавештење ће се објавити на интернет страници www.sid.rs


ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Зоран Семеновић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице МЗ Шид Инфо Новости ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ О МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА