Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Општинска управа Заменик председника Општине Инфо Новости РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

На основу одредбе члана 24. став 1. и 3-5. а у вези члана 17., члана 18. став 1. и члана 19.став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. Гласник РС“ број: 83/14, 58/15 и 12/16- аутентично тумачење), члана 19. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања(„Сл.Гласник РС“ број.16/16) члана 36. став1. алинеје 1. Одлуке о Општинској управи општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број 7/17,26/19), а у вези члана 9. Одлуке о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Шид у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања током 2020. године, под бројем: 016-2/IV-20 од 08.01.2020. Начелник Општинске управе општине Шид дана 10.02.2020. године је донео

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

I

1.ИМЕНУЈЕ СЕ Стручна Комисија за оцењивање пројеката у области јавног информисања.

  1. У Комисију се именују:

-Жарко Мандић, Удружење Нова мрежа Србије- Обреновац,

-Бранислав Лучић, независни медијски радник-Сомбор

-Весна Бунијевац, Асоцијација електронских медија Војводине- Нови Сад

  1. Комисија на првој седници бира председника исте.
  2. Задатак Комисије је да на основу Јавног позива за суфинансирање пројеката из буџета општине Шид , ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години , сходно приспелим пројектима сачини образложени предлог пројеката у области јавног информисања који ће се суфинансирати из буџета општине Шид .
  3. Административно техничке послове за Комисију обављаће Бранимирка Риђошић.
  4. Састав Комисије објавиће се на званичном сајту општине Шид www.sid.rs

II

Накнаду за рад чланова Комисије из тачке 2. овог Решења одредиће накнадно председник Општине.

III

Ово Решење ступа на снагу даном доношења .

 

НАЧЕЛНИК

Бојана Мравик

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Општинска управа Заменик председника Општине Инфо Новости РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА