Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Инфо Новости Одлука о додели средстава намењених економском оснаживању породица избеглица

Одлука о додели средстава намењених економском оснаживању породица избеглица

На основу Коначне листе Корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица, кроз доходовне активности, и то за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области број: 023-28/I-19/39  од 20. фебруара 2020. године и  члана 19. став 1. Правилника о раду комисије број: 023-28/I-19-3 од 16. августа 2019. године ( у даљем тексту: Правилник), Комисија за избор корисника на реализацији помоћи избеглицама кроз доделу доходовних активности, Решење бр.: 023-28/I-19 од  12. августа 2019. године, ( у даљем тексту: Комисија), дана  20. фебруара 2020. године доноси:

ОДЛУКУ

о додели средстава намењених економском оснаживању породица избеглица, кроз доходовне активности, и то за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области.

I

            Додељују се средства намењена економском оснаживању породица избеглица, кроз доходовне активности, и то за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области  следећим лицима:

  1. Бојан Станић-Адашевци, Железничка бр.: 7, до 200.000,00 динара, ( Апарат за кафу, жардињере, столице и столови за башту),      
  1. Милан Башић-Гибарац, Саве Шумановића бр.: 37, до 200.000,00 динара, ( Тракторска косачица и тракторски сакупљач сена),
  2. Слађан Цетић- Шид, 12. априла бр.: 26, до 200.000,00 динара, ( Електрични одвијач. Дизалица 3,5 тоне),
  3. Стево Курбалија-Шид, априла бр.: 49, до 200.000,00 динара, (Кешер за прање под високим притиском),
  4. Зракић Жељко-Бачинци, Бранка Радичевића, бр.: 25, до 200.000,00 динара, (Апарат за мужу крава, млин тракторски, прскалица тракторска)         
  1. Момчило Тодоровић-Шид, Ђуре Јакшића бр.: 1, до 200.000,00 динара, (Мотокултиватор, приколица, фреза),
  2. Милан Павић-Моровић, Босутска, бр.: 117, до 200.000,00 динара,  (Мотокултиватор, приколица, фреза),
  3. Радојка Покрајац-Гибарац, Цара Лазара, бр.: 22, до 200.000,00 динара,( Казан за печење ракије, сетвоспремач, фреза),
  4. Васиљ Смуђа-Шид, Светог Саве, бр.: 108, до 200.000,00 динара, (Алат и опрема за браварске радове),
  1. Ковачевић Небојша-Шид, Масарикова, бр.: 75/12, до 200.000,00 динара,  (Моторне тестере, тример, маказе за орезивање ограде)                                                          

    Закључно са бројем 10 (десет).

II

 У складу са чланом 19. став 1. Правилника о раду Комисије,  Комисија  доставља Одлуку лицима на која се Одлука односи.

 У складу са чланом 19. став 2. Правилника о раду КомисијеЛица на која се Одлука односи имају право жалбе на Одлуку општинском Већу, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања Одлуке.

                                                                        

 Председник Комисије

Ђорђе Томић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Инфо Новости Одлука о додели средстава намењених економском оснаживању породица избеглица