Општина Шид

РЕШЕЊЕ

На основу члана 54. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',број 129/07, 83/14-др.закон 101/16-др.закон и 47/18), члана 74. став 1 Статута општине Шид („Сл. Лист . општине Шид“ бр. 1/19), Одлуке Владе Републике Србије о увођењу ванредног стања на целој територији Републике Србије од 16.03.2020.године, Закључка Владe Републике Србије и Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Шид од 16.03.2020.године, начелник Општинске управе општине Шид, дана 18.03.2020. године, доноси следеће:

РЕШЕЊЕ

1.Налаже се запосленима у Општинској управи општине Шид да строго поштују све хигијенско-техничке мере за спречавање ширења заразе које прописују Влада Републике Србије, Штаб за ванредне ситуације општине Шид и други надлежни органи.

2.Налаже се запосленима у Општинској управи општине Шид да омогуће странкама да своја права остваре путем телефона, мејлова или другим средствима комуникације, без непосредног доласка у Општинску управу. Поднесци грађана у писаном облику ће се преузимати у рад и када нису поднети на прописаним обрасцима.

3.Налаже се Одељењу за инспекцијске послове да за време важења ванредног стања у складу са одлукама надлежних органа донетим у ванредном стању врши појачан инспекцијски надзор и контролу у свим областима из своје надлежности, а нарочито о поштовању ограничења рада угоститељских објеката у ванредном стању.

4.Налаже се лицима задуженим за одржавање хигијене у згради Општинске управе општине Шид, да од почетка до краја радног времена, у временском периоду - сваких пола сата дензификују улазна врата у управној згради општине Шид; сваких два сата дензификују тоалете; да на крају рада обавезно дензификују све радне површине по канцеларијама, а по указаној потреби и чешће.

5.Запослени у Општинској управи општине Шид, старији од 60 година, хронични болесници и мајке са малом децом (узраста до 12 година), односно родитељ који сам врши родитељска права или ако је другом родитељу утврђена радна обавеза, обављаће радне задатке код куће, уз обавезу да радним даном у времену од 7 до 15 часова, буду доступни и да се јављају на контакт телефон који користе у службене сврхе, или други контакт телефoн који доставе начелници Општинске управе или Кабинету председника општине Шид.

6.Препоручује се странкама да своје захтеве подносе преко е-управе, поштом препоручено, или путем мејла и контакт телефона, сходно својим потребама на следеће адресе:

•Начелник Општинске управе ,022712544 , Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
•Скупштински послови и послови Општинског већа , 022712002 , Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
•Општинско правобранилаштво ,022712245, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
•Oдељење за инспекцијске послове :

животна средина -, 062755877, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
комунална - , 062755878 , Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
грађевинска - , 0648577351, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
саобраћајна -, 062755880, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
просветна - , 0648577391 , Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

•Oдељење за друштвене делатности -,062756824, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
•Одељење за финансије и буџет, ,022714062, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
•Одељење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове, 062/755051, 062/755-808, 022/714048 Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
•Одељење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско праве послове- Обједињена процедура,069756834, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
•Одсек за инфраструктуру- , 0607150107 , Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
•Канцеларија за локални економски развој, 022719142, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
•Канцеларија за пољопривреду,062442350 , Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
•Локална пореска администрација , 062755388 , Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. , Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
•Бесплатна правна помоћ ,069756850 , Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
•Јавне набавке , 0607150103 , Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
•Борачкo инвалидска заштита ,062755824 , Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
•Родитељски додатак,превоз ученика,посебна нега детета , 062758529 Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
•Одељење за општу управу, 062/758-524, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
•Матичар за матично подручје Шид , 069756827 , Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. , 069/756-841 Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
•Извршилац за лична стања грађана, 062/755-063, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
•Матичар за матично подручје Адашевци, , 069/756-846 Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
•Матичар за матично подручје Вашица 064/85-77-378 Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
•Матичар за матично подручје Вишњићево, 069/756-844 Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
•Mатичар за матично подручје Ердевик, 069/756-842, 069/756-650, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
•Матичар за матично подручје Кукујевци, 069/756-836, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
•Матичар за матично подручје Моровић,, 069/756-851 Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
•Матичар за матично подручје, контакт телефон:069/756-847 Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
•Дечији додатак , 0605154433 , Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
•Послови предузетништва –за правна лица и предузетнике 062/756-815, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
•Услужни центар, 062/756-820

7.Ово Решење ступа на снагу даном доношења и важи до престанка ванредног стања, осим у случају битних измена услова рада утврђених од стране Владе Републике Србије.

8.Ово Решење доставити свим запосленим службеницима и намештеницима у Општинској управи општине Шид.

9.Ово Решење објавити на званичном сајту Општине Шид и Огласној табли Општинске управе општине Шид.ОПШТИНСКА УПРАВАОПШТИНЕ ШИД
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Бојана Мравик

О б р а з л о ж е њ е

Сходно Одлуци Владе Републике Србије о увођењу ванредног стања на целој територији од 16.03.2020.године, Закључку Владе број 05-број 53-2561/2020 од 16.03.2020.године, Одлукама и Саопштењима Штаба за ванредне ситуације Општине Шид, а у складу са надлежностима начелника општинске управе утврђених Законом о локалној самоуправи и Статутом општине Шид донето је решење као у диспозитиву.НАЧЕЛНИК
Бојана Мравик

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему