Општина Шид

Осма седница Општинског већа

osma sednica opstinskog veca

На осмој седници Општинског већа, одржаној дана 18. фебруара, након што је једногласно усвојен дневни ред и записник са претходне седнице, чланови Општинског већа су усвојили Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Шид за период јануар-децембар 2012. године.

Остварење прихода у наведеном периоду је 94,12% а извршење буџета 93,64%. Усвојен је предлог Одлуке о изменама и допунама Статута општине Шид и утврђени Предлози Одлука о промени оснивачких аката јавних предузећа, предлог Одлуке о финансијскј подршци породицама са децом на територији општине Шид а изменама су уведена и два нова права: помоћ незапосленим породиљама и бесплатан боравак у вртићима за 3. и 4. дете. На осмој седници Општинског већа усвојен је и предлог Одлуке о изменама одлуке о оснивању службеног гласила „Службени лист општине Шид“.

У наставку седнице разматран је захтев руске фирме Kris Consulting JSC из Москве ради развијања Пројекта великог дистрибутивног терминала и финансирање изградње шећеране и биоенергане а сходно достављеном писму о намерама. Размотрен је и захтев фирме Energy for future из Кисача, за сарадњу у области енергетике и пољопривреде и подржана су сва три писма о намерама ових инвеститора.

Дата је сагласност на Програме пословања јавних предузећа за 2013. годину а усвојени су и предлози Решења о давању сагласности на иста. На овој седници усвојен је и захтев ЈКП „Водовод“ Шид за одобрење финансијских средстава у циљу завршетка радова на Пројекту уградње аутоматског хлорогеног уређаја.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему