Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Адашевци Инфо Новости Девета седница општинског већа

Девета седница општинског већа

deveta sednica opstickog veca

На деветој седници Општинског већа одржаној 25. марта у сали Скупштине општине Шид, након усвајања предложеног дневног реда и једногласног усвајања записника са осме седнице утврђен је Предлог Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Шид као и Предлог Одлуке о условима и начину поверавања и обављања јавног линијског превоза путника на територији општине Шид.


Чланови Општинског већа једногласно су прогласили неоснованом жалбу ЈП „Путеви Србије“ у поновљеном поступку као и жалбе на решења Одељења за локалну пореску администрацију. Једногласно су усвојени Извештаји о раду за 2012. годину јавних установа, дата је сагласност на програме рада и утврђен Предлог решења о давању сагласности на исте. У наставку седнице чланови већа приступили су разматрању Извештаја о раду месних заједница те су утврђени предлози Решења о усвајању извештаја о раду месних заједница Моловин, Беркасово, Бикић До, Адашевци, Привина Глава, Вашица, Илинци, Гибарац, Кукујевци и Шид док председници месних заједница Љуба, Вишњићево и Моровић нису доставили извештаје о раду а председници Савета месних заједница Батровци, Бачинци, Ердевик, Бингула Јамена и Сот нису се одазвали позиву да присуствују седници већа па ни њихови извештаји нису разматрани. Утврђени су предлози решења о разрешењу старих и именовању нових чланова школских одбора ОШ „Филип Вишњић“ Моровић, Основне музичке школе „Филип Вишњић“ Шид, ОШ „Јован Јовановић Змај“ Шид, ОШ „Сава Шумановић“ Ердевик, ОШ“Сремски фронт“ Шид, Гимназије „Сава Шумановић“ и СТШ „Никола Тесла“ Шид.

Једногласно је утврђен Предлог решења о допуни решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ „Вук Караџић“ Адашевци и чланова управног одбора ПУ „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид. Утврђен је предлог решења о разрешењу в.д. директора Галерије слика „Сава Шумановић“ Шид и Предлог решења о именовању Весне Буројевић на функцију директора ове установе а донет је и Предлог решења о разерешењу и именовању чланова Надзорног одбора Музеја наивне уметности „Илијанум“ Шид. Једногласно је усвојена и одлука о доношењу Решења о образовању комисије за расподелу буџетских средстава верским заједницама као и предлог одлуке о изменама одлуке о оснивање комисије за равноправност полова и утврђен Предлог решења о изменама Решења о образовању Савета за запошљавање и Посебног територијалног колективног уговора за јавна предузећа у комунално стамбеној делатности.

Утврђени су почетни износи закупнина за давање у закуп земљишта у К.О. Бачинци за изградњу шећеране, у К.О. Ердевик за изградњу хладњаче и земљишта у К.О. Шид за изградњу тениских терена. Усвојен је захтев СТШ „Никола Тесла“ за увођење новог образовног профила трговац као и захтев ОШ „Вук Караџић“ Адашевци за ангажовање педагошког асистента.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Адашевци Инфо Новости Девета седница општинског већа