Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Моровић Инфо Јавне набавке Комасације за К.О. Моровић и К.О. Батровци

Комасације за К.О. Моровић и К.О. Батровци

Предмет јавне набавке је услуга израде Програма комасације за К.О.Моровић и К.О. Батровци, а по техничкој спецификацији услуга и карактеристикама прецизираним у конкурсној документацији.

1.  
2.  
3. 

 

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове прописане у члану 75, 76 и 77. Закона о јавним набавкама. 


Критеријум за избор најповољније понуде је : „ најнижа понуђена цена “.


Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама Наручиоца на адреси : Општина Шид, Карађорђева бр. 2, у канцеларији број 3. или путем интернет адресе: www.sid.rs као и на Порталу јавних набавки.

Понуда се сачињава на српском језику у динарима, и иста мора бити фиксна тј. не може се мењати.

Код сачињавања понуда, Понуђачи се морају придржавати упутстава и захтева из конкурсне документације.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Моровић Инфо Јавне набавке Комасације за К.О. Моровић и К.О. Батровци