Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости Двадесетпрва седница Општинског већа

Двадесетпрва седница Општинског већа

21 sednica opstinskog vece

На седници одржаној 07. новембра, чланови већа су између осталог, разматрали и једногласно усвојили Извештај о остварењу и извршењу Одлуке о буџету општине Шид, за период од 01.01.2013. до 30.09.2013. године.

Остварени су приходи у износу од 670.786.833,00 што је 64,92% од планираног и расходи у висини 631.265.721,00 динара или 61,08%, што указује да структура расхода прати структуру прихода. Разматран је и усвојен и Годишњи извештај о раду Предшколске установе „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид, за радну 2012.-2013. годину. На данашњој седници чланови већа донели су и Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе општине Шид.

Утврђени су Предлози одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Шид и Одлуке о стопи амортизације у општини Шид за коју се умањује вредност непокретности, осим земљишта која чини основицу пореза на имавину обвезника који не води пословне књиге. Једногласно је утврђен Предлог одлуке о организацији и начину обављања јавног линијског превоза путника на територији општине Шид. Донето је и Решење о постављању начелника Општинске управе. Општинско веће је за начелника Општинске управе на период од 5 година поставило Ромка Папугу, дипломираног правника из Шида, који је и до сада обављао функцију начелника Општинске управе Општине Шид.

Утврђен је предлог Решења на давање сагласности на измену Статута МЗ Шид, утврђен предлог решења о давању сагласности на допуну Статута Народне библиотеке „Симеон Пишчевић“ у Шиду и утврђен предлог Решења о давању сагласности на Статут Галерије слика „Сава Шумановић“ у Шиду – Установа културе од националног значаја. Утврђен је предлог решења о разрешењу вршиоца дужности директора Културно образовног центра Шид и утврђен предлог Решења о именовању Бранислава Николића за директора установе.

У наставку седнице чланови већа донели су Решење о образовању стручне комисије за утврђивање цене закупа или откупа осталог грађевинског земљишта, утврђени су предлози закључака о прихватању иницијативе МЗ Бингула, Шид и Моровић за увођење самодоприноса на подручју тих Месних заједница. Разматрани су и одобрени захтеви ЈКП „Стандард“ Шид, за обезбеђење локације за изградњу мањег објекта за смештај паса луталица као и захтев за одобрење активирања сточног гробља и предлог овог ЈП за попуњавање паркова и дрвореда у Шиду за период јесен 2013. године. Такође, разматрани су бројни захтеви за одобрење финансијских средстава школским установама са територије наше општине као и разним удружењима и појединцима.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости Двадесетпрва седница Општинског већа