Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ШИД

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ШИД

 

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл. лист општинa Срема» број 18/2006), председник општине Шид је дана 19. 12. 2013. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ ШИД

и расписује

 

О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

I

- Предмет јавног надметања –

1.  Расписује се оглас за јавну  лицитацију у првом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Шид у следећим катастарским општинама:

КО

Број јавног надметања

Површина (ха, ари, м2)

Почетна цена

(дин/ха­)

Депозит

(дин/ха)

30%

Период закупа

(год)

Адашевци

2

10,1233

37.000,00

112.369.

1 годинa

Адашевци

4

35,6355

39.000,00

416.935

1 годинa

Адашевци

5

36,7075

32.500,00

357.898

1 годинa

Адашевци

6

0,2071

39.000,00

2.423

1 годинa

Бачинци

7

39,8047

37.000,00

441.832

1 годинa

Бачинци

9

37,0021

38.500,00

427.374

1 годинa

Батровци

10

1,5196

40.000,00

18.235

1 годинa

Батровци

13

17,3020

40.000,00

207.624

1 годинa

Батровци

14

4,8986

40.000,00

58.783

1 годинa

Батровци

17

0,5755

40.000,00

6.906

1 годинa

Батровци

18

1,0754

30.000,00

9.679

1 годинa

Батровци

20

2,3213

40.000,00

27.856

1 годинa

Батровци

21

18,4659

40.000,00

221.591

1 годинa

Батровци

22

0,2741

40.000,00

3.289

1 годинa

Бингула

24

0,5193

36.300,00

5.655

1 годинa

Бингула

25

2,4274

30.000,00

21.847

1 годинa

Бингула

26

0,5846

31.500,00

5.524

1 годинa

Бингула

27

10,0609

40.000,00

120.731

1 годинa

Бингула

30

0,8587

37.000,00

9.532

1 годинa

Бингула

33

0,7828

30.000,00

7.045

1 годинa

Вашица

34

0,5870

30.000,00

5.283

1 годинa

Вашица

36

1,5373

37.000,00

17.064

1 годинa

Вашица

37

3,1101

37.000,00

34.522

1 годинa

Вашица

39

2,5300

37.000,00

28.083

1 годинa

Вашица

40

24,1296

37.000,00

267.839

1 годинa

Вашица

41

19,8046

37.000,00

219.831

1 годинa

Вашица

43

21,9713

37.000,00

243.881

1 годинa

Гибарац

45

32,9909

40.000,00

395.891

1 годинa

Гибарац

47

8,2718

37.000,00

91.817

1 годинa

Гибарац

49

32,9296

40.000,00

395.155

1 годинa

Ердевик

50

15,8526

39.300,00

186.902

1 годинa

Ердевик

52

64,3070

40.000,00

771.684

1 годинa

Ердевик

53

6,9892

37.000,00

77.580

1 годинa

Ђипша

55

14,3109

35.000,00

150.264

1 годинa

Илинци

56

25,1724

37.000,00

279.414

1 годинa

Илинци

57

27,4552

37.000,00

304.753

1 годинa

Илинци

58

27,7305

37.600,00

312.800

1 годинa

Илинци

59

20,5411

37.000,00

228.006

1 годинa

Илинци

64

15,5803

37.000,00

172.941

1 годинa

Илинци

68

21,9628

37.900,00

249.717

1 годинa

Илинци

69

20,5100

38.100,00

234.429

1 годинa

Илинци

70

27,2226

37.800,00

308.704

1 годинa

Јамена

71

10,6612

37.000,00

118.339

1 годинa

Јамена

72

5,0761

37.000,00

56.345

1 годинa

Јамена

73

3,9664

30.000,00

35.698

1 годинa

Јамена

74

5,3054

32.600,00

51.887

1 годинa

Јамена

75

22,3056

37.000,00

247.592

1 годинa

Јамена

76

16,8715

37.000,00

187.274

1 годинa

Јамена

77

16,5153

37.000,00

183.320

1 годинa

Јамена

78

12,7044

30.500,00

116.245

1 годинa

Јамена

79

15,5340

31.800,00

148.194

1 годинa

Јамена

80

3,4828

31.600,00

33.017

1 годинa

Јамена

81

5,8688

32.800,00

57.749

1 годинa

Јамена

82

4,0354

37.000,00

44.793

1 годинa

Јамена

83

23,7330

36.600,00

260.588

1 годинa

Јамена

84

21,4082

37.000,00

237.631

1 годинa

Јамена

86

19,1426

37.000,00

212.483

1 годинa

Јамена

87

7,6658

37.000,00

85.090

1 годинa

Јамена

88

9,2997

37.000,00

103.227

1 годинa

Јамена

89

9,0437

30.000,00

81.393

1 годинa

Јамена

90

8,7625

37.000,00

97.264

1 годинa

Јамена

91

13,1792

30.000,00

118.613

1 годинa

Јамена

92

26,8028

37.000,00

297.511

1 годинa

Јамена

93

16,2284

32.000,00

155.793

1 годинa

Јамена

94

14,0960

37.000,00

156.466

1 годинa

Јамена

95

7,2274

37.000,00

80.224

1 годинa

Јамена

96

15,5130

37.000,00

172.194

1 годинa

Јамена

97

7,3868

37.000,00

81.993

1 годинa

Јамена

98

2,0522

30.000,00

18.470

1 годинa

Јамена

99

15,6858

37.000,00

174.112

1 годинa

Јамена

101

10,6065

37.000,00

117.732

1 годинa

Јамена

102

1,6772

37.000,00

18.617

1 годинa

Кукујевци

103

37,0368

37.000,00

411.108

1 годинa

Кукујевци

104

23,9704

37.000,00

266.071

1 годинa

Кукујевци

105

23,2496

37.000,00

258.071

1 годинa

Кукујевци

106

6,8843

37.000,00

76.416

1 годинa

Кукујевци

107

15,6943

37.000,00

174.207

1 годинa

Кукујевци

108

21,4717

37.000,00

238.336

1 годинa

Кукујевци

109

0,5723

37.000,00

6.353

1 годинa

Кукујевци

110

1,9699

37.000,00

21.866

1 годинa

Кукујевци

111

7,5194

37.000,00

83.465

1 годинa

Кукујевци

112

0,2140

30.000,00

1.926

1 годинa

Кукујевци

113

0,9636

37.000,00

10.696

1 годинa

Кукујевци

114

14,7022

37.000,00

163.194

1 годинa

Кукујевци

115

18,5882

37.000,00

206.329

1 годинa

Кукујевци

116

14,7529

37.000,00

163.757

1 годинa

Кукујевци

117

0,6584

30.000,00

5.926

1 годинa

Кукујевци

118

2,4821

30.000,00

22.339

1 годинa

Кукујевци

119

8,8338

37.000,00

98.055

1 годинa

Кукујевци

120

0,1228

30.000,00

1.105

1 годинa

Моловин

122

19,7909

37.000,00

219.679

1 годинa

Моровић

124

30,1477

35.600,00

321.977

1 годинa

Привина Глава

125

0,9098

40.000,00

10.918

1 годинa

Привина Глава

126

1,6055

38.500,00

18.544

1 годинa

Сот

127

12,5724

38.500,00

145.211

1 годинa

Сот

128

5,6476

39.800,00

67.432

1 годинa

Шид

130

6,9928

37.000,00

77.620

1 годинa

Шид

132

94,8544

37.000,00

1.052.884

1 годинa

Шид

134

99,1379

31.500,00

936.853

1 годинa

 

УКУПНО

1.479,8265

 

                        Лицитациони корак износи  1.000,00 динара.

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине Шид, у канцеларији бр. 4, сваког радног дана од 08 до 14 часова.

Контакт особа Дејан Вученовић, тел. 022/712-022.

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.

            4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити:              

1. К.О. Адашевци, Бачинци, Батровци, Бингула, Вашица и Ердевик дана        08. 01. 2014. године са почетком у 08:00 часова

2. К.О. Ђипша, Илинци и Јамена дана 09.01.2014. године са почетком у 08:00 часова

3. К.О. Кукујевци, Моловин, Моровић, Привина Глава, Сот и Шид дана        10. 01. 2014. године са почетком у 08:00 часова

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6.  Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8.  Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.                                         

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

1.  Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у држвној својини има:

- физичко лице - које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава на територији јединице локалне самоуправе на којој се налази предметно земљиште и има активан статус, има својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, са пребивалиштем у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта у истој катастарској општини.

            - физичко лице - које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има

активан статус, има својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, са  пребивалиштем на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа.

            -  правно лице – које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има активан статус, које је власник најмање 10 ха пољопривредног земљишта у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.

            2.  Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује оригиналним документима, односно овереним фотокопијама и то:

- доказ о месту пребивалишта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица

- важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава,

-доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа за физичка лица,

- доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граниче са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица,

- доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у КО у којој се налази предметно надметање,

- доказ о својству осигураника пољопривредника код Републичког фонда ПИО.

    3. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Шид  број: 840-2694741-79 депозит за закуп пољопривредног земљишта у државној својини.        

  4. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.

 5. Правно, односно физичко лице које учествује на јавном надметању, може закупити највише до 50 ха земљишта које је предмет закупа, осим за надметања чија је површина већа од 50 ха.

Лице које је остварило право пречег закупа, по основу узгоја животиња, има право да закупи пољопривредно земљиште у државној својини до површине  пољопривредног земљишта које му припада по основу броја условних грла, а уз ограничење из става 1.

 6. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, у току надметања, допуни депозит до 50% излицитиране цене.

  7. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна пријава.

8. Право учешћа на јавном надметању у првом кругу немају правна и физичка лица која су право учешћа на јавном надметању у првом кругу, по Годишњем програму текуће године, већ искористила у другој јединици локалне самоуправе, односно у другом месту пребивалишта на територији Републике Србије и имају важећи уговор, по том основу, са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде.

9. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у првом и другом кругу немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп.

III

– – Документација за пријављивање на јавно надметање –

           

 •          формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)
 •          доказ о уплати депозита
 •          доказ о месту пребивалишта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
 •           доказ о активном статусу Регистрованог пољопривредног газдинстава,
 •          доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта физичког лица у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа (Уверење о имовном стању),
 •          доказ о власништву пољопривредног земљишта физичког лица које се граничи са земљиштем које је предмет закупа,
 •          доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у КО у којој се налази предметно надметање,
 •          доказ о својству осигураника пољопривредника код Републичког фонда ПИО.
 •          Адреса: Општина Шид, улица и број:  Карађорђева бр. 2., Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 •          Број јавног надметања ____ (навести и КО)
 •           име и презиме/назив и адреса понуђача
 •          гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 •          решење о упису хипотеке на пољопривредно земљиште у висини двоструке вредности годишњег закупа пољопривредног земљишта или
 •          уговор о јемству јемца ( правно лице ) или
 •          доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана у Услужном центру Општине Шид, ул. Цара Лазара бр. 7. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

На задњој страни:

 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV

 – Рок за подношење пријаве -

Рок за подношење документације за пријављивање је до 12:00 сати, дана 17. јануара 2014. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе Општине Шид до наведеног рока.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V

– Јавно надметање -

Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се у згради Културно образовног центра, улица и број: Карађорђева бр. 42, и то:

1. К.О. Адашевци, Бачинци, Батровци, Бингула, Вашица и Ердевик дана 20. 01. 2014. године са почетком у 09:00 часова

2. К.О. Ђипша, Илинци и Јамена дана 21. 01. 2014. године са почетком у 09:00 часова

3. К.О. Кукујевци, Моловин, Моровић, Привина Глава, Сот и Шид дана 22. 01. 2014. године са почетком у 09:00 часова

VI

- Плаћање закупнине -

            Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавне лицитације.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII

– Средства обезбеђења плаћања -

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од  10 дана од правоснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко Oпштинске управе Општине Шид.

 За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа доставља и :

Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке уговор о закупу се раскида, а закупнина ће бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате.

Ову одлуку објавити у дневном листу « Дневник », на огласној табли Општинске управе Шид и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у дневном листу « Дневник ».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ШИД

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 320-190/2013-I-94                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                          

Дана: 19. 12. 2013. године                                                       Никола Васић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ШИД