Општина Шид

Седамнаеста седница СО

17 sednica.so

На данашњем скупштинском заседању, донета је Одлука о доношењу Програма кoмасације земљишта у општини Шид (катастарске општине Батровци и Моровић) и Одлука о саветнику за заштиту права пацијената на територији општине Шид.

Пред одборницима локалног парламента нашло се и утврђивање Предлога Одлука о увођењу самодоприноса на подручјима Месних заједница Шид, Бингула и Моровић, на период од пет година. Донете су и одлуке о расписивању референдума ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју ових месних заједница, као и решења о образовању Комисија за спровођење референдума.

Донето је решење о разрешењу досадашњег председника Надзорног одбора Јавног предузећа за радио-дифузну, новинску и издавачку делатност „Радио Шид“, као и решење о именовању Радивоја Чавића на ту функцију.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему