Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости Одлуке о додели средстaва из буџета општине Шид за 2014. годину

Одлуке о додели средстaва из буџета општине Шид за 2014. годину

На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локаној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07), члана 15. став 1. тачка 41. и члана 59. став 1. тачка 2. Статута Општине Шид („Службени лист општина Срема“, број 20/08, 19/10-исправка, 5/12 и 4/13) а у вези чл. члана 4. став 2. и члана 76. Закона о култури (''Службени гласник РС'',број 72/09 ) и члана 9. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте из области културе који су од значаја за општину Шид („Сл. лист општине Шид“ бр: 2/13 и 1/14), Општинско веће општине Шид, на седници одржаној дана 24.03. 2014. године донело је

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПТШИНЕ ШИД


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости Одлуке о додели средстaва из буџета општине Шид за 2014. годину