Општина Шид

Двадесета седница СО Шид

20 sednica ov

 Одборници локалног парламента, на двадесетој седници СО, одржаној данас, донели су Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 2014. години. Надлежно Министрство пољопривреде, шумарства и водопривреде, дало је сагласност на Предлог програман који је израдила стручна комисија образована од стране СО Шид, те се исти данас нашао пред одборницима локалног парламента.  

Донета су и решења о давању сагласности на програме рада Дома здравља Шид, Јавне установе социјалне заштите Центар за социјални рад „Шид“ у Шиду и Туристичке организације Шид, за текућу годину. Одборници су донели и Одлуку о изменама одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији општине Шид. Разлог доношења овакве одлуке је омогућавање остваривања појединих досадашњих права у новчаном износу, уместо у роби,  а због недавно донетог Закона о јавним набавкама. На данашњој седници, донета је и Одлука о допуни Одлуке о образовању и именовању Савета за здравље општине Шид, као и Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за радио дифузну, новинску и издавачку делатност „Радио Шид“ Шид.

На данашњој седници,  Радмила Бобић  именована  је за члана управног одбора Туристичке организације Шид из реда запослених, донето је Решење о именовању Слађане Зечевић, за  члана шкoлског одбора Основне музичке школе „Филип Вишњић“ Шид из реда родитеља, а донето је и Решење о измени решења о именовању члана Управног одбора Галерије слика „Сава Шумановић“ – Установе од националног значаја, из реда запослених којим се, за члана управног одбора именује Јованка Дабић.  Одборници су данас донели и Закључак о прихватању инцијативе за увођење самодоприноса у месној заједници Беркасово.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему