Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости ЗАКЉУЧАК о измењеном радном времену угоститељских објеката на територији МЗ ВИШЊИЋЕВО

ЗАКЉУЧАК о измењеном радном времену угоститељских објеката на територији МЗ ВИШЊИЋЕВО

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

Општински штаб за ВС

Командант

Број: 87-6-17/16

Дана:20.05.2014. год.

ШИД

BM/BM

 У складу са чл. 30, 31 и 32, Закона о ванредним ситуацијама (''Сл.гласник РС'' бр:111/09,92/11 и 93/12)  на предлог Републичког штаба за ванредне ситуације, а због непосредне опасности од елементарне непогоде, Влада Републике Србије донела је Одлуку о прглашењу ванредне ситуације за територију Републике Србије. У складу са наведеном Одлуком, а на основу 34, 37 и 38 ст.1 т.1 Закона о ВС и чл.16 и 17 Уредбе о саставу и раду штабова за ванредне ситуације, штаб за ванредне ситуације и командант Никола Васић, на ванредној седници штаба за ВС одржане 19 маја 2014. год. донео је:

З          А         К         Љ        У         Ч         А         К

о измењеном радном времену угоститељских објеката на територији МЗ ВИШЊИЋЕВО

 

 

I

 

У оквиру утврђеног става по питањима из области заштите, спасавања и квалитетнијег и бржег решавања ситуација изазваних елементарном непогом, ограничава се рад угоститељских објеката на територији МЗ Вишњићево до 20,00 часа.

II

 

Закључак о измењеном радном времену угоститељских објеката на снази је до укидања престанка опасности, односно престанка потребе за спровођењем мера заштите и спасавања од елементарне непогоде.

III

Закључак о измењеном радном времену угоститељских објеката ступа на снагу, ОДМАХ по доношењу, а објавиће се путем средстава јавног информисања.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости ЗАКЉУЧАК о измењеном радном времену угоститељских објеката на територији МЗ ВИШЊИЋЕВО