Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Општина Шид EU Exchange 4 ЗАВРШЕН ПОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНАМА БЕОЧИН, ШИД И СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

ЗАВРШЕН ПОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНАМА БЕОЧИН, ШИД И СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Захваљујући труду и посвећености општинских радних тимова из Беочина, Шида и Сремских Карловаца, који су вредно радили протеклих неколико месеци, успешно је и у предвиђеном законском року завршен попис имовине у јавној својини којом су ове општине до сада само располагале. Након пописаимовине и добијања сагласности од Републичке дирекције за имовину, биће створени услови да пописане непокретности постану општинска својина, којом ће локалне самоуправе моћи самостално да управљају у служби свог бржег економског развоја.

Са циљем остваривања вишеструких бенефита које увођење ефикасног управљања општинском имовином доноси, три војвођанске општинесу пописале укупно 5.099објеката нискоградње и вискоградње, формирале јединствене регистре (евиденцију) непокретности и извршиле процену физичког стања свих објеката високоградње на својој територији. Од посебног значаја је стручна процена тржишне вредности 291 објекта високоградње, од чега је125 објеката комерцијалне намене,који општинама већ доносе или могу донети приход од коришћења ове врсте непокретности. С обзиром да је имовина локалне самоуправе важан ресурс развоја локалне заједнице, уређење имовинско-правних односа ће донети прве позитивне резулате општинским буџетима већ у наредној години, јер ће омогућити рационалније планирање прихода и расхода који се односе на ове непокретности. На дугорочном плану, очекује се да ће ефикасније управљање имовином унапредити инвестициону климу и створити повољан и конкурентан пословни амбијент за отварање нових радних места, захваљујући бржемиздавању дозвола и увођењем транспарентности у издавање и продају непокретности у јавној својини општине. Такође, јасна евиденција онога што локална самоуправа поседује је значајна и за утврђивање кредитног рејтинга ових општина, уколико оне одлуче да се у будућности задужују за финансирање капиталних инфраструктурних пројеката битних за даљи развој ових општина.

Попис и упис јавне имовине представља најважнију активност на пројекту „Имовина локалне самоуправе-важна карика локалног економског развоја“, који финансира Европска унијакроз EU Exchange 4 програм, а спроводи га Стална конференција градова и општина – СКГО. Пројекат спроводе општине Беочин, Шид, Сремски Карловци и Чајетина уз помоћ и подршку Центра за равномерни регионални развој-ЦенТриР из Београда.

 

eu

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Општина Шид EU Exchange 4 ЗАВРШЕН ПОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНАМА БЕОЧИН, ШИД И СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ