Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости ЈАВНИ УВИД СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене и имовинско - правне послове Општине Шид, Служба за урбанизам и заштиту животне средине, Општинска управа, ул. Карађорђева бр.2 , Шид , на основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину ( "Сл. гласник РС" бр.135/04, 36/09), објављује да:


О Г Л А Ш А В А
ЈАВНИ УВИД СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Обавештава се јавност да је ''ТЕLENOR COMMON OPERATION'', Oгранак Београд, Теленор, доо, ул. Омладинских бригада бр. 90, Нови Београд, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину, пројекта базне станице мобилне телефоније на локацији ''ШИД 1'', на кат.парц. бр.4020/3 ко Шид у улици Лазе Костића бр.2 у Шиду, носоца пројекта ''Теленор'' доо, ул. Омладинских бригада бр. 90, Нови Београд.

Јавни увид у податке и достављену Студију и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Општине Шид, радним даном од 10 - 14 часова у канцеларији бр.7. у приземљу у року од 20 дана од дана објављивања.

Заинтересована јавност, органи и организације, у року од 20 дана од дана објављивања Огласа могу доставити мишљење и примедбе о Студији о процени утицаја пројекта на животну средину овом Одељењу.

Јавна расправа и презентација одржаће се у четвртак 28. маја са почетком у 12 часова у згради Општине Шид ( спрат, сала бр.15).

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости ЈАВНИ УВИД СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ