Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРИВИНА ГЛАВА

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРИВИНА ГЛАВА

На основу члана 28. Статута Месне заједнице Привина Глава број: 09/09 од 07.05.2009. године, председник Скупштине општине Шид дана 15.07.2015. године, донео је

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРИВИНА ГЛАВА

Члан 1.

Расписују се избори за два (2) члана Савета Месне заједнице Привина Глава због поднетих оставки. Избори за чланове Савета Месне заједнице одржаће се дана 06.09.2015. године. Рок за подношење предлога кандидата за чланове Савета Месне заједнице почиње да тече од 03.08.2015. године и траје закључно са 20.08.2015. године.

Члан 2.

Избори за чланове Савета Месне заједнице спровешће се на начин прописан Статутом Месне заједнице Привина Глава.
Према Статуту Месне заједнице у Савет Месне заједнице бира се пет (5) чланова.

Члан 3.

Право предлагања кандидата за члана Савета Месне заједнице имају грађани који имају пребивалиште и изборно право на подручју Месне заједнице.
Сваког кандидата за чланове Савета Месне заједнице својим потписом мора да подржи најмање десет (10) грађана.

Члан 4.

Изборе за чланове Савета Месне заједнице спроводи Комисија за спровођење избора коју образује Савет месне заједнице Привина Глава.

Комисија за спровођење избора одређује бирачке одборе и именује њихове чланове.

Члан 5.

Рокови за предузимање изборних радњи почињу да теку од дана 27.07.2015. године.

Члан 6.

Материјалне трошкове за спровођење избора за чланове Савета Месне заједнице сноси буџет општине Шид.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Шид“, а објавиће се и на огласној табли Општинске управе општине Шид и на огласној табли Месне заједнице Привина Глава.


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

 

Број: 011-105/II-07

Дана: 15.07.2015.

ПРЕДСЕДНИК
Ш И Д

Др Бранислав Мауковић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРИВИНА ГЛАВА