Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

OПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:66-2/2015

Дана,07.09.2015.год.

Ш И Д

На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локаној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07), члана 15. став 1. тачка 41. и члана 59. став 1. тачка 2. Статута Општине Шид („Службени лист општина Срема“, број 20/08, 19/10-исправка, 5/12 и “ Службени лист општине Шид“ 3/13) а у вези члана 137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 24/11 и 99/11) и члана 16. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Шид („Сл. лист општине Шид“ бр: 2/13 и 1/14), Општинско веће општине Шид, на седници одржаној дана 07.09.2015. године донело је

ОДЛУКУ

ОИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД

Члан 1.

Мења се Одлука о додели средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Шид за 2015. годину, број 401-10/III-15 од 30. јануара 2015. године, у члану 2, тако да се на раније додељени износ, додају одређена средства, осим код ФК“Раднички“ Шид, код кога се износ смањио, и то :

 

Бр. НАЗИВ ИЗНОС
1. ФК "Братство" Сот 80.000,00
2. ФК "Напредак" Вашица 80.000,00
3. ФК "Јединство" Љуба 80.000,00
4. ОФК "Бикић До" Бикић До 80.000,00
5. ФК "Синђелић" Гибарац 80.000,00
6. ОФК "Бингула" Бингула 80.000,00
7. ФК "Граничар" Јамена 80.000,00
8. ФК "Борац" Илинци 80.000,00
9. ФК "Омладинац" Батровци 80.000,00
10. ФК "Јединство" Моровић 80.000,00
11. ФК "Сремац" Беркасово 80.000,00
12. ФК "Једнота" Шид 80.000,00
13. ОФК "Бачинци" Бачинци 80.000,00
14. Општински фудбалски савез Шид /
15. ФК "Хајдук" Вишњићево 290.000,00
16. ФК "Граничар" Адашевци /
17. ФК "Фрушкогорац" Кукујевци 45.000,00
18. ЖОК "Макс" Шид 45.000,00
19. Рукометни клуб "Раднички" Шид 45.000,00
20. Карате клуб "Шогун" Шид /
21. Одбојкашки клуб Шид 45.000,00
22. Карате клуб Шид /
23. СТК "Сремац" Беркасово /
24. ФК "Слога" Ердевик /
25. ОЖРК "Раднички" Шид /
26. ПСД "Железничар" Шид /
27.

Боћарски клуб

"Фрушка Гора"Ердевик

/
28. ФК "Раднички" Шид 1.860.000.00 умањено
29. БК "Шид" Шид 30.000,00
30. Кинолошко друштво /
31. Кајак клуб "Филип Вишњић" Вишњићево /
32. КК "Партизан" Шид 45.000,00
33. Клуб одгајивача спортских голубова писмоноша "Плава крила" Ердевик /
34. ШК "Раднички" Шид /
35. СТК "Партизан" Шид /
36. ТК "Спин" Шид /
37. Типлерски клуб /
38. Теквондо клуб Змај /
39. Бициклистички клуб "Једнота" Шид 30.000,00
40. ОК "Вест"Шид 45.000,00
41. ФК"Омладинац" Моловин 120.000,00
42. Коњички клуб Шид /
43. ОФК "Раднички" Шид /
44. Шаховски клуб "Једнота" Шид /
45. Тениски клуб "Сол 022" Шид /
46. Риболовачки клуб "Смуђ" Гибарац /
47. Риболовачки клуб "Шаран" Моровић /
48. Мото клуб Шид 15.000,00
49. Голубарски клуб Писмоноше Шид 2006 /
50. "Жок Тријумф" Шид 45.000,00
51. Мото клуб "Free Riders"  
52. Омладински Женски рукометни клуб „Раднички „Шид 20.000,00
  УКУПНО:

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на Огласној табли Општинске управе општине Шид, а биће објављена и на сајту општине Шид.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ШИД

Број:400-9/III-15

Дана:07.09. 2015 .године

ПРЕДСЕДНИК

Никола Васић

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА