Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 651-2/III -17

Датум:08.02.2017

Ш и д

            На основу одредбе члана 17. члана 18. став 1. и члана 19.став 1. и 2. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. Гласник РС“ број: 83/14, 58/15 И 12/16- аутентично тумачење), члана 19. Правилника о суфинансирањупројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања(„Сл.ГласникРС“ број.16/16) ,члана 46 став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број: 129/07), и члана 59. став 1. тачка 2. Статута општине Шид, „ Службени лист општине Шид „ број 18/15-пречишћен текст) у вези члана 9. Одлуке о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Шид у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања током 2017. године, коју је донело Општинско веће општине Шид на седници одржаној 10.01. 2017. године, под бројем: 345-1/III -17, Oпштинско веће општине Шид је на седници одржаној 08.02.2017. године, донело следеће

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

I

1.ИМЕНУЈЕ СЕ Стручна Комисија за оцењивање пројеката у области јавног информисања.

  1. У Комисију се именују:

-Петар Кочић, Друштво новинара Војводине, Нови Сад Жарка Васиљевића 19/7;

-Мирјана Васић, Асоцијација електронских медија Војводине, Нови Сад,Милана Симина 16,

- Невена Симендић, Извршни уредник РТВ Панчево,

  1. Комисија на првој седници бира председника исте.
  2. Задатак Комисије је да на основу Јавног позива за суфинансирање пројеката из буџета општине Шид , ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години , сходно приспелим пројектима сачини образложени предлог пројеката у области јавног информисања који ће се суфинансирати из буџета општине Шид .
  3. Административно техничке послове за Комисију обављаће Бранимирка Риђошић.
  4. Састав Комисије објавиће се на званичном сајту општине Шид www.sid.rs

II

Накнада за рад сваког члана Комисије из тачке 2. овог Решења износи 10.000,00 динара.

III

            Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

 

ПРЕДСЕДНИК

Предраг Вуковић

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА