Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Kонкурси РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ КОНКУРСА

РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ КОНКУРСА

РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ТОКОМ 2017. ГОДИНЕ

Општинско веће Општине Шид је дана 11.01.2017. године расписало Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из буџета Општине Шид ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години, број 345-1/III-17/1 и исти објавила на званичној интернет страници Општине Шид и недељном листу ,,Сремске новине'' дана 11.01.2017. године.

Рок за подношење пријава на наведени конкурс је био 13 дана од дана објављивања Јавног позива.
На основу јавног позива и достављених предлога новинарских удружења, Председник Општине Шид је формирао стручну комисију Решењем о именовању стручне Комисије за оцењивање пројеката из области јавног информисања број. 651-2/III-17 од 08.02.2017. године.

Након истека рока за подношење пријава, Канцеларија за локални економски развој Општинске управе Општине Шид је претходно проверила благовременост пристиглих пријава и доставила Комисији Записник о испуњености услова за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката из буџета Општине Шид ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години, бр.345-I/III/-17/1 од 22.02.2017. године

Пристигло је укупно 20 пријава. Стручна Комисија се састала дана 06.03.2017. године и након разматрања свих пристиглих пријава, предложила је расподелу средстава из буџета Општине Шид за 2017. годину тако да се за 12 ( дванаест ) пројеката предлаже суфинансирање, а за 8 (осам ) се суфинансирање не предлаже.

 

Решења о дедели средстава

 

logo_random_image.png

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Kонкурси РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ КОНКУРСА