Општина Шид

УРУЧЕНА ИТ ОПРЕМА

urucena it oprema
 
Општина  Шид је у оквиру пројекта прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина „Одговор на ванредне ситуације – САДА“, који финансира Европска унија, набавила опрему намењену члановима пројектног тима из Републике Србије. 
Осам компјутера и два пројектора са платном су уручени представницима општине Шид, као носиоцу пројекта са ове стране границе. Лица ангажована на пројекту ће добијену опрему користити у свакодневном раду, а у складу са циљем пројекта. Циљ је јачање сарадње и координације између корисника, јачање капацитета у смислу адекватног опремања и усавршавања јединица за заштиту и спасавање како би се унапредила ефикасност хитног одговора у случају природних катастрофа.

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему