Општина Шид

Оглас

На основу члана 29. Закона о јавној својини, (“Сл. Гласник РС” бр. 74/2011, 88/2013 и 105/2014); и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Шид (“Сл. Лист општинe Шид”, број 18/15-пречишћен текст), Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 07.08.2017. године,  расписује                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

О Г Л А С

о давању у закуп јавних површина  у К.О. ШИД

 • Расписује се Оглас о давању у закуп јавних површина, земљишта у Шиду у јавној својини Општине Шид, путем јавног надметања, поводом славе, Преображења 19.08.2017. године.

У закуп се дају Локације:   ПОЧЕТНА ЦЕНА ЗАКУПА                          ДЕПОЗИТ:

 • 1) 21 м2 (3м х 7м).                             250,00                                    2.625,00       динара
 • 2) 56 м2 (8м х  7м)                            000,00                                   7.000,00
 • 3) 418 м2 (22м х 19м).                    500,00                                 52.250,00
 • 4) 42 м2 (6м х 7м).                            500,00                                   5.250,00
 • 5) 222 м2 (22м х 16м х15м х12м). 500,00                                 27.750,00
 • 6) 35 м2 (7м х 5м).                          750,00                                     4.375,00
 • 7) 45 м2 (3м х 15м). 250,00                                   5.625,00
 • 8) 90 м2 (6м х 15м). 500.00                                     11.250,00
 • 9) 120 м2 (8м х 15м). 000,00                                    15.000,00
 • 10) 105 м2 (15м х 7м). 250,00                                    13.125,00
 • 11) 105 м2 (15м х 7м).              250,00                                    13.125,00  
 • 12) 105 м2 (15м х 7м). 250,00                                    13.125,00
 • 13) 66 м2 (6м х 11м). 500,00                                     8.250,00
 • 14) 400 м2 (20м х20м). 000,00                                  50.000,00
 • Почетни износ цене је 250,00 динара по м2.
 • Парцеле су комунално неопремљене и све трошкове око уређења истих сноси закупац парцеле.
 • Прикупљање писмених пријава траје до 08.2017. године, до 08.часова. Јавна лицитација ће се одржати дана, 10.08.2017. године, са почетком у 10,00 часова, у – у сали СО Шид.
 • Странка може по потписивању уговора и уплати цене закупа заузети излицитирани простор, који траје до 20.08.2017.
  • Учесници јавног надметања у обавези су да уплате ДЕПОЗИТ који је одређен у висини од 50% почетне цене закупа јавне површине за коју се лицитира. Број рачуна за уплату депозита је 840-1103804-05. Положени депозит враћа се учесницима јавног надметања који нису излицитирали јавну површину.
 • За све потребне информације у вези издавања у закуп јавних површина заинтересовани се могу обратити  у Опш. управи Шид, соба бр. 8. тел. 022/714-048

   -   Оглас ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине Шид,   огласној табли МЗ Шид и у С.Ј.И. (Коперникус “Радио телевизија Шид”).

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему