Општина Шид

49. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

49. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Чланови Општинског већа у Шиду су на 49. седници утврдили Предлог Одлуке о ангажовању екстерног ревизора, Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним административним таксама, као и Предлог Одлуке о разрешењу и именовању Савета за здравље Општине Шид и Савета за запошљавање.

Поред тога, утврђене су измене и допуне Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите које се односе на радно ангажовање корисника социјалне новчане помоћи. Општинско веће разматрало је и Извештаје о раду месних заједница за прошлу као и Програме рада и Финансијске планове месних заједница за текућу годину. Донета су решења о именовању и образовању Привремених тела у месним заједницама, која ће обављати послове Савета прописане Одлуком о образовању месних заједница и Статутима месних заједница до конституисања нових Савета, са циљем обезбеђивања континуитета у раду и бољег функционисања месних заједница. Општинско веће утврдило је Предлог Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији шидске општине, а разматран је и захтев ПУ „Јелица Станивуковић Шиља“ за одобрење финансијских средстава ради наставка учешћа у реализацији пројекта Унапређење мера популационе политике, ангажовањем пет васпитача.

На седници Општинског већа утврђен је и Предлог Одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестицоно одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Шид.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему