Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости ОДРЖАНА 19. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

ОДРЖАНА 19. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

ОДРЖАНА 19. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

Одборници Скупштине општине Шид су на 19. седници одржаној у среду, 7. марта, за новог члана Општинског већа, тајним гласањем изабрали Дејана Којића, дипл. инжењера пољопривреде. Претходно је констатована оставка Вере Цикуша, на место члана Општинског већа, поднета из личних разлога. Одборници локалног парламента донели су Одлуку о ангажовању екстерног ревизора. На основу Закона о буџетском систему, завршни рачуни буџета локалних власти подлежу екстерној ревизији, у складу са одредбама закона којим се уређује надлежност Државне ревизорске институције. Усвојене су измене и допуне Одлуке о локалним административним таксама које се односе на утврђивање таксе за потврду за конверзију у право својине без накнаде, по парцели 1.000 динара. Донета је и Одлука о утврђивању назива улице „Насеље Исток“ у Шиду. Разлог за доношење ове Одлуке је поступање по захтеву Службе за катастар непокретности Шид, ради пренумерације кућних бројева у насељу Исток за потребе регистрације стамбених заједница.

У складу са Законом о становању и одржавању зграда, Скупштина општине Шид је донела Одлуку о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама. Власници посебних делова зграда дужни су плаћати 550 динара месечно за текуће одржавање зграда, 250 динара месечно на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграда и износ од 300 динара месечно у случају принудног постављања професионалног управника.

Донете су и Одлуке о разрешењу и именовању Савета за здравље и Савета за запошљавање Општине Шид. Поред тога, утврђене су измене и допуне Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите које се односе на радно ангажовање корисника социјалне новчане помоћи. Одборници локалног парламента усвојили су Извештаје о раду месних заједница за прошлу и Програме рада и Финансијске планове за текућу годину. Скупштина општине Шид донела је Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији шидске општине.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости ОДРЖАНА 19. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД