Општина Шид

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ФАКТУРА

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ФАКТУРА

Обавештавамо све повериоце у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката да сте у обавези да региструјете привредни субјекат у ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА.
Сви привредни субјекти-повериоци су у обавези да региструју фактуре код Управе за трезор-Министарство финансија и у року од 3 дана од дана регистрације да доставе дужнику.

ОБАВЕЗАН ЕЛЕМЕНТ ПРИЛИКОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ ФАКТУРЕ У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА ЈЕ ЈБКЈС-јединствен број корисника јавних средстава.

СВАКА ФАКТУРА МОРА ДА САДРЖИ СЛЕДЕЋЕ ЕЛЕМЕНТЕ:

назив правног лица - ОПШТИНСКА УПРАВА ШИД;
ЈБКЈС: 09059

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему