Општина Шид

Одлука

                На основу одредбе  члана  46 став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број: 129/07),  члана 59. став 1. тачка . Статута општине Шид,(„Службени лист општине Шид „ број 18/15-пречишћен текст), a у вези члана 12. став 2. Правилника о начину  и поступку  остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за редовне активности  и програме удружења на територије општине  Шид („Службени лист општине Шид „ број: 2/13,1/14 и  1/15 )  Општинско веће општине Шид  је на седници  одржаној 09.05. 2018. године, донело следећу

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД  НАМЕЊЕНИХ ЗА РЕДОВНЕ  АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД У 2018. ГОДИНИ 

 Члан 1. 

                Овом Одлуком одређује се износ средстава који се додељује из буџета општине Шид за редовне активности и програме удружења на територији општине Шид у 2018. години.

                Средства се обезбеђују у буџету општине Шид, у оквиру раздела V – Општинска управа, функција: 010 – болест инвалидност, 133 - опште услуге, 320 - услуге противпожарне заштите, 820 - услуге културе, економска класификација 481- дотације невладиним организацијама.

Члан 2.

Одобравају се дотације из члана 1. ове Одлуке:

           

1.

Удружење жена „Вретено“ Кукујевци

- у износу од 50.000,00 динара,

2.

Удружење жена „Адашевчанке“ Адашевци

- у износу од 70000,00 динара,

3.

Удружење жена „Радост“ Бачинци

- у износу од 50.000,00 динара,

4.

Удружење жена „Извор“ Беркасово

- у износу од 80000,00 динара,

5.

Удружење жена „Филип Вишњић“ Вишњићево

- у износу од 100.000,00 динара,

6.

Удружење жена „Бикићанке“

- у износу од 90.000,00 динара,

7.

Удружење жена „Моровићанке“ Моровић

- у износу од 70.000,00 динара,

8.

Удружење жена „Бингулке“ Бингула

- у износу од 50.000,00 динара,

9.

Удружење жена „Јесен живота“ Шид

- у износу од 40.000,00 динара,

10.

Удружење жена „Јамена“

- у износу од 100.000,00 динара,

11.

Удружење жена „Шидијанке“

- у износу од 90.000,00 динара,

12.

Удружење жена „Мајчин загрљај“ Гибарац

- у износу од 100.000,00 динара,

13.

Удружење жена „Манастирски бисери“ Привина Глава

- у износу од 40.000,00 динара,

14.

Удружење жена „Сунце-Моловин“ Моловин

- у износу од 40.000,00 динара,

15.

Удружење жена „Илинчанке“ Илинци

- у износу од 30.000,00 динара,

16.

Удружење параплегичара Срема - Рума

- у износу од 120.000,00 динара,

17.

Удружење дистрофичара Сремског округа

- у износу од 80.000,00 динара,

18.

Друштво мултипле склерозе Војводине

- у износу од 40.000,00 динара,

19.

Удружење оболелих од мултипле склерозе „Мој Срем“

- у износу од 35.000,00 динара,

20.

Друштво за борбу против шећерне болести Шид

- у износу од 144.000,00 динара,

21.

Међуопштинска организација слепих и слабовидих са седиштем у Руми

- у износу од 120.000,00 динара,

22.

Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине Шид

- у износу од 100.000,00 динара,

23.

Удружење бубрежних инвалида Сремска Митровица

- у износу од 80.000,00 динара,

24.

Међуопштинска организација глувих и наглувих Сремска Митровица

- у износу од 40.000,00 динара,

25.

Друштво за церебралну и дечију парализу сремског округа

- у износу од 35.000,00 динара,

26.

Удружење српских витезова

- у износу од 100.000,00 динара,

27.

Ловачко удружење „Срем“ Шид

- у износу од 300.000,00 динара,

28.

Мото клуб „Шид 2007“ Шид

- у износу од 150.000,00 динара,

29.

Ловачко друштво „Адашевци“ Адашевци

- у износу од 30.000,00 динара,

30.

Клуб одгајивача спортских голубова писмоноша „Шид 2006“-Шид

- у износу од 10.000,00 динара,

31.

Друштво за русински језик и књижевност и културу

- у износу од 20.000,00 динара,

32.

Удружење ратних војних инвалида Шид

- у износу од 50.000,00 динара,

33.

Удружење грађана „Здраво одрастање“

- у износу од 80.000,00 динара,

34.

Месни одбор Матице словачке Шид

- у износу од 30.000,00 динара,

35.

Удружење пчелара „Липа“ Ердевик

- у износу од 10.000,00 динара,

36.

Еколошки покрет Шид

- у износу од 55.000,00 динара,

37.

Удружење пензионера Вишњићева

- у износу од 10.000,00 динара,

38.

Удружење „Ловачко друштво Зец“ Илинци

- у износу од 80.000,00 динара,

39.

Организација резервних војних старешина Општине Шид

- у износу од 20.000,00 динара,

40.

Завичајно удружење „Озрен“ Шид

- у износу од 170.000,00 динара,

41.

Удружење одгајивача голубова енглеских типлера „Типлер Шид“ Шид

- у износу од 10.000,00 динара,

42.

Опште удружење предузетника општине Шид

- у износу од 70.000,00 динара,

43.

Удружење „Ловачко друштво Орао Бачинци“

- у износу од 30.000,00 динара,

44.

Ловачко удружење „Церје“ Шид

- у износу од 200.000,00 динара,

45.

СУБНОР Шид

- у износу од 70.000,00 динара,

46.

Удружење „Ловачко друштво Филип Вишњић Вишњићево“

- у износу од50.000,00 динара,

47.

Ауто клуб „Street rats“

- у износу од 20.000,00 динара,

48.

Удружење „Ловачко друштво Фазан Кукујевци“

- у износу од 65.000,00 динара,

49.

Ауто-клуб „Ауто Бели“ Шид

- у износу од 20.000,00 динара,

50.

Клуб одгајивача спортских голубова писмоноша "Плава крила" - Ердевик

- у износу од 10.000,00 динара,

51.

Удружење пољопривредних произвођача „Жито-10“

- у износу од 180.000,00 динара,

52.

Сремска свињокоља и кобасицијада

- у износу од 200.000,00 динара,

53.

Покрет за заштиту и неговање реке Босут Батровци

- у износу од 200.000,00 динара,

54.

Невладина организација „Центар за развој Срема“ Шид

- у износу од 200.000,00 динара,

55.

Општинска организација инвалида рада Шид

- у износу од 50.000,00 динара,

56.

Удружење српско-руског пријатељства „Шид“ Шид

- у износу од 70.000,00 динара,

57.

Удружење за подршку родитељству „Отворено срце“ Шид

- у износу од 50.000,00 динара,

58.

Кинолошко друштво „Шапа“

- у износу од 40.000,00 динара,

59.

„Ловачко друштво Фазан Вашица“

- у износу од 70.000,00 динара,

60.

Ловачко друштво "Љуба" Љуба

- у износу од 20.000,00 динара,

61.

Удружење „Ловачко друштво Ердевик“

- у износу од 70.000,00 динара,

62.

Ловачко удружење „Граничар 1918“ Јамена

- у износу од 10.000,00 динара,

63.

„Oпштинско удружење пензионера Шид“

- у износу од 80.000,00 динара,

64.

Невладина организација „Мисли глобално делуј локално“ Шид

- у износу од 50.000,00 динара,

65.

Удружење грађана одред извиђача „Лазар Бибић“

- у износу од 50.000,00 динара,

66.

Црвени крст

- у износу од 11.000.000,00 динара,

67.

Добровољно ватрогасно друштво Љуба

- у износу од 80.000,00 динара,

68.

Добровољно ватрогасно друштво Јамена

- у износу од 120.000,00 динара,

69.

Општински ватрогасни савез Шид

- у износу од 150.000,00 динара,

70.

Добровољно ватрогасно друштво Ердевик

- у износу од 400.000,00 динара,

71.

Добровољно ватрогасно друштво Шид

- у износу од 150.000,00 динара.

Члан 2.

            Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се на огласној табли општинске управе Општине Шид и званичном сајту општине Шид.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

            Против ове Одлуке подносиоци захтева имају право жалбе Општинском већу општине Шид у року од 8 дана од дана објављивања .

ПРЕДСЕДНИК

Предраг Вуковић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему