Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости

ДОДЕЛА УГОВОРА О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА

Председник општине Шид Предраг Вуковић најбољим студентима уручио је Уговоре о стипендирању. На Конкурсу за доделу општинских стипендија у школској 2017/2018. години конкурисало је 126 студената, а 95 је остварило право на стипендију према критеријумима из Одлуке о начину остваривања права на материјалне помоћи деци, ученицима и студентима са територије општине Шид.

На основу члана 137. став1. Закона о спорту („Сл. Гласник РС“ бр.10/16) и члана 21. Правилника о одобравању и финасирању Програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана општине Шид у области спорта(„Сл. Лист општине Шид“ бр: 2/17) Општинско веће општине Шид објављује

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ
О МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА

ДРУШТВЕНО КОРИСТАН РАД И РАДНА АКТИВАЦИЈА

У сали Скупштине општине Шид данас је одржана едукација са темом увођења друштвено корисног рада и радне активације, које имају за циљ отварање Канцеларије за смањење сиромаштва ради пружања подршке социјално угроженом становништву на локалном нивоу.

СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

Општину Шид посетила је министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику Славица Ђукић Дејановић. На састанку са представницима локалне самоуправе, начелником Сремског управног округа, представницима Завода за јавно здравље, Дома дравља, директорима школа и предшколских установа представила је мере популационе политике које спроводи Влада Републике Србије и позвала све актере да се укључе у овај пројекат.

АДАПТАЦИЈА САЛЕ У КУЛТУРНО ОБРАЗОВНОМ ЦЕНТРУ У ШИДУ

Председник општине Шид Предраг Вуковић данас је обишао радове на адаптацији сале у Културно образовном центру у Шиду. На конкурсу Министарства културе и информисања подржан је пројекат Општине Шид "Сачувајмо културу Шида" и одобрена су средства у износу од 19.000.000 динара за реализацију овог пројекта.

      На основу члана 76. став 1. и 2. Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС”, бр. 104/16), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др.закон и 101/16 – др.закон), члана 15. став 1. тачка 7. и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Шид („Сл. Лист општине Шид“, бр. 18/15 – пречишћен текст), Скупштина општине Шид, на седници одржаној 29. децембра 2017.године, донела је

О Д Л У К У

О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА КУЋНОГ РЕДА У СТАМБЕНИМ И

СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

На основу члана 29. Закона о јавној својини, ((“Сл. гласник РС”бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014 и 104/2016 -др.закон и 108/2016) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Шид (“Сл. Лист општинe Шид”, број 18/15-пречишћен текст), Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 26.12.2017. године,  расписује 

ОГЛАС

о отуђењу гаража из јавне својине Општине Шид,земљиште у К.О. Шид

 

  • Расписује се Оглас о отуђењу из јавне својине Општине Шид, путем јавног надметања:

logo_random_image.png

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости