Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости

ПРОЈЕКТА „ИНКЛУЗИВНО ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ“

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је уз подршку Светске банке покренуло пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“. Циљ пројекта је унапређење доступности, квалитета и једнакости предшколског васпитања и образовања за свако дете од његовог рођења до 6,5 година, као и унапређење координације и сарадње између релевантних актера у пружању холистичких и висококвалитетних услуга предшколског васпитања и образовања са акцентом на децу из друштвено осетљивих група.

КОПАЊЕ КАНАЛА ЗА АТМОСФЕРСКУ ОДВОДЊУ У ГИБАРЦУ

Заменик председника општине Шид Зоран Семеновић и председник Месне заједнице Гибарац Миломир Угљешић обишли су радове на копању канала за атмосферску одводњу у Месној заједници Гибарац.

УРEЂЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛА ЗА АТМОСФЕРСКУ ОДВОДЊУ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ БИКИЋ ДО

Месна заједница Бикић До започела је радове на прокопавању и чишћењу канала за атмосферску одводњу у укупној дужини од 1. 100 метара и то у Чапајевој улици, краку Чапајеве код млина и Планинској улици.

НАСТАКАВ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАПЕЛЕ У БЕРКАСОВУ

Месна заједница Беркасово наставила је радове на изградњи капеле на месном гробљу започете у новембру прошле године. У току су радови на изливању плоче, ради се кров, електричне инсталације и малтерисање унутрашњег простора.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ФАСАДЕ НА ЗГРАДИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У БАЧИНЦИМА

У Месној заједници Бачинци данас су почели радови на реконструкцији фасаде на згради Месне заједнице и Дома културе.

ПОЧЕТАК РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗГРАДЕ ДОМА КУЛТУРЕ У АДАШЕВЦИМА

Месна заједница Адашевци, уз подршку и помоћ локалне самоуправе, започела је радове на реконструкцији зграде Дома културе. Реконструкција ће се вршити у више фаза, прва фаза радова подразумева комплетно претресање крова.

На основу одредбе члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број 129/07, 83/14-др закон, 101/16- др закон и 47/18 ), члана 18. став 3. Закона о ефикасном коришћењу енергије („Сл. гласник РС“ број 25/13), члана 2. Правилника о условима за именовање енергетског менаџера у органима јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 31/16) и члана 56. став 1. тачка 8. Статута општине Шид («Сл. лист општине Шид», број 1/19) а у вези члана 2. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број 26/19) председник Општине Шид, је дана 13.09.2019. године, донео следеће

Р Е Ш Е Њ Е

О ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ И ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ И ИМЕНОВАЊУ ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏЕРА ОПШТИНЕ ШИД

I

Оснива се Служба за енергетску ефикасност и енергетски менаџмент општине Шид.

Служба ће организационо припадати Општинској управи општине Шид и обављати послове предвиђене Закона о ефикасном коришћењу енергије.

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости