Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости

Поводом Националног дана добровољних даваоца крви, у сали Скупштине општине Шид уприличен је пријем за вишеструке добровољне даваоце ове драгоцене течности.

ПРИЈЕМ ЗА ДОБРОВОЉНЕ ДАВАОЦЕ КРВИ

На пријему који традиционално организују Општина Шид и Црвени крст Шид одато је признање вишеструким даваоцима на њиховој хуманости, и изражена је захвалност свима онима који се одазивају позивима и годинама учествују у акцијама добровољног давања крви.

На основу одредбе члана 46 став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број: 129/07,83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 60. став 1. тачка 2. Статута општине Шид,(„Службени лист општине Шид „ број 1/19), a у вези члана 9. став 6. и члана 11.став 1.Правилника о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интетреса која реализују удружења на територији општине Шид („Службени лист општине Шид „ број: 3/19), Општинско веће општине Шид је на седници одржаној 08.05. 2019. године, донело следећу

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД НАМЕЊЕНИХ ЗА ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД У 2019. ГОДИНИ

Члан 1.

Овом Одлуком одређује се износ средстава који се додељује из буџета општине Шид за програме удружења на територији општине Шид у 2019. години.

На основу одредбе члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи, («Сл. гласник РС», број 129/07,83/14.-др.закон, члана 60. став 1 тачка 2.Статута Општине Шид («Службени лист општине Шид“ број 1/19), а у вези члана 4. став 2. и члана 76. Закона о култури («Сл. гласник РС», број 72/09) и члана 9. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте из области културе који су од значаја за општину Шид („Службени лист општине Шид“ бр. 2/2013,1/2014, 1/15и 1/16) Општинско веће општине Шид је на седници одржаној 08.05.2019. године, донело следећу

ОДЛУКУ

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И

ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД

Члан 1.

Овом Одлуком одређује се износ средстава који се додељује из буџета општине Шид за програме и пројекте из области културе који су од значаја за Општину Шид у 2019. години.

СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

У сали Скупштине општине Шид, дана 08. маја 2019. године, одржана је седница Штаба за ванредне ситуације. Седницом је преседавао Комадант Штаба, председник општине Шид, Предраг Вуковић.

ПУ “ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА” ВРШИЋЕ СЕ УПИС ДЕЦЕ У ПЕРИОДУ ОД 03.05.2019. ДО 31.05.2019. У ВРТИЋУ „ЗВОНЧИЦА“ (НОВИ) УЛИЦА ЦАРА ЛАЗАРА 39 ОД 07:00 ДО 13:00 ЧАСОВА.

          На основу одредбе члана 5. став 2. а у вези члана 6. став 5. до 7. и  члана 7а. став 2. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ број: 26/01, 42/02 УС 45/02 УС, 80/02-др.закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12- УС , 47/13, 68/14- др. закон, 95/18 и 99/18 УС) и члана 33. став 1. алинеја 11 Одлуке о Општинској управи општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број: 7/17), начелница Општинске управе општине Шид,  дана  25 априла  2019. године,  доноси

Р   Е   Ш   Е   Њ  E

О  ДОПУНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У
2019. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

На основу Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Шид (“Сл.лист општине Шид” бр. 7/2018) Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 23.04.2019. године,  расписује

ОГЛАС
о давању пословног простора у закуп

 
Расписује се Оглас о давању у закуп пословног простора путем јавног надметања у просторијама КОЦ-а, улица Карађорђева бр 42, на период од 5 годинa, у виђеном стању и то:

- локал од 105,37 м2, са почетном ценом 600,00 динара по м2.

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости