Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости

РЕКОНСТРУКЦИЈА КОЛОВОЗА НА ДВА МОСТА У МОРОВИЋУ

Општина Шид започела је радове на реконструкцији коловоза на два моста у центру Моровића. Због честих пролазака теретних возила коловозна конструкција на оба моста је видно оштећена и неопходно је било извршити реконструкцију.

На основу члана 4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл. Лист Општине Шид“, бр. 5/17 и 9/18) и Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Шид у К.О. Вишњићеву – друга јавна продаја („Сл. лист Општине Шид“ бр. 20/19), Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 10.06.2019. године, расписује:

ОГЛАС

о отуђењу непокретности из јавне својине општине Шид, К.О. Вишњићево – друга јавна продаја

  1. Расписује се Оглас о отуђењу из јавне својине Општине Шид, путем јавног надметања:

- Стамбени простор у Вишњићеву, у ул. Фрушкогорска бр. 3, К.О. Вишњићево, кат парцела бр. 3/3, култура Земљиште под зградом, уписано у Лист непокретности бр. 1282, а који се састоји од стана и то:

Стан (2) – двособан стан 53,51 м2 за износ од 299.656,00 динара.

На основу члана 4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл. Лист Општине Шид“, бр. 5/17 и 9/18) и члана 3. Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине општине Шид у К.О. Ердевик („Сл. лист Општине Шид“ бр. 20/19), Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 06.06.2019. године, расписује:

ОГЛАС

о отуђењу непокретности из јавне својине општине Шид, К.О. Ердевик

  1. Расписује се Оглас о отуђењу из јавне својине Општине Шид, путем јавног надметања:

Одељење за друштвене делатности Општинске управе општине Шид је дана 09.04.2019. године расписало Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Шид у 2019. години, број 016-33/IV-2019 и исти објавила на званичној интернет страници Општине Шид и дневном листу „Дневник“ дана 09.04.2019. године.
Рок за подношење пријава на наведени конкурс је био 20 дана од дана објављивања Јавног позива.

20. СРЕМСКА КУЛЕНИЈАДА

Сваког првог викенда у јуну, у Ердевику највећем и најлепшем селу у Срему, одржава се највећи гастрономски фестивал Сремска куленијада под слоганом "У загрљају кулена и вина".

УРУЧЕНИ УГОВОРИ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, САНАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

Потпредседник Покрајинске Владе Ђорђе Милићевић и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Вук Радојевић уручили су у петак, 31. маја,заменику председника општине Шид Зорану Семеновићу Уговор о додели бесповратних средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини.

32. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

Скупштина општине Шид, је на 32. седници одржаној у петак 31. маја 2019. године, разматрала и донела следеће Одлуке: Одлуку о завршном, консолидованом рачуну буџета општине Шид за 2018. годину, Одлуку о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима општине Шид за 2017. годину, Одлуку о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Шид, Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације обилазног пута око насеља Шид у К.О. Шид, К.О. Беркасово и К.О. Вашица, Одлуку о отуђењу непокретности из јавне својине општине Шид у К.О. Вишњићево-друга јавна продаја, Одлуку о усвајању Концесионог акта за поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Шид.

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости