Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости

31. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

Одборници Скупштине општине Шид су, на 31. седници одржаној у понедељак 22. априла 2019. године разматрали и донели Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2019. годину.

90. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Чланови Општинског већа су на седници одржаној у петак, 19. априла 2019. године, разматрали Предлог Програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2019. годину, утврдили су и Предлоге Одлука о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Шид.

  heder komesarijat

           На основу члана 17. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала  поступку и начину рада Комисије за избор корисника, Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу породицама избеглих лица, именована од стране председнка општине Шид решењем број 023-74/I-15 од 10. новембра 2015. године, у оквиру  Регионалног стамбеног програма-Потпројекат 4, Компонента 3- грађевински материјал дана 12. априла 2019. године утврђује

КОНАЧНУ ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА

за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине Шид доделом 28 пакета грађевинског материјала на територији општине Шид

ИЗВЕШТАЈ
СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ ПОВОДОМ НАЦРТА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ШИД

Јавнурасправу поводом Нацрта Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Шид, организовало је Општинско веће општине Шид.
Јавна расправа је трајала 20 (двадесет) дана и то од 22.03. 2019. године до 10.04. 2019.године.
Јавну расправу је организовао Председник Општинског већа на следећи начин:
-излагањем текста Нацрта Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Шид, на огласној табли општине, месних заједница на територији општине Шид и званичном сајту општине Шид www.sid.rs .
-одржавањем Јавне презентације о Нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Шид у просторији сале Скупштине општине Шид, Карађорђева број 2., дана 15.04.2019. године у 14,00 часова.

heder komesarijat

На основу члана 17. став 2. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, број: I-08-464-39 од 10. децембра 2015. године, а у вези Споразумом о донацији који је потписан 31. јануара 2018. године између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе у оквиру Потпројекта 8. Регионалног стамбеног програма, којим је предвиђено, између осталог, и решавање стамбених потреба избеглица које су рангиране у оквиру одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала донетих у поступку спровођења потпројеката 2, али којима због недовољног износа средстава обезбеђених у оквиру потпројеката 2 за компоненту додела грађевинског материјала, нису решене стамбене потребе. Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала


ОБАВЕШТАВА

Лица која су била рангирана у Одлуци о решавању стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова број: 023-74/I-15/48 од 08. априла 2019. године,

ЈАВНА ДЕБАТА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

У сали Скупштине општине Шид одржана је јавна дебата о Нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Шид. Јавној дебати претходила је двадесето дневна јавна расправа која је трајала од 22. марта 2019. до 10. априла 2019. године.

heder komesarijat

На основу члана 18. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета помоћи, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, Комисија за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 4- сеоске куће дана 12. априла 2019. године утврђује

КОНАЧНУ ЛИСТУ РЕДА ПРВЕНСТВА

за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја на територији општине Шид

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости