Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости

Почев од 14. јануара 2019. године у Услужном центру Оштинске управе општине Шид, Цара Лазара бр. 7, постављен је пост терминал, преко кога сви заинтересовани могу измиривати различите локалне и републичке административне таксе, путем платних картица dina card, master card и visa).

На основу Одлуке о организовању Јавне расправе о Нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број: 13/19), дана 11. априла 2019. године, са почетком у 14,00 часова требала је бити одржана Јавна презентација о Нацрту исте Одлуке.

На основу члана 16. став 1. Правилника о раду Комисије број: 023-25/ I – 18/3 од 06. јула 2018. године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи породицама избеглих и интерно расељених лица ( у даљем тексту: Комисија), за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица, кроз доходовне активности ( Решење бр. 023-25/I-18 од 02.07.2018.), на седници одржаној дана 03. априла 2019. године утврдила је:

 Предлог листе Корисника

за доделу помоћи за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица, кроз доходовне активности.

I

Комисија је након разматрања пријава на Јавни позив за избор Корисника за доделу помоћи за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица, која се састоји у роби и материјалу за економско оснаживање породица избеглица, кроз доходовне активности у максималном износу до РСД 200.000,00 (словима: двестотинехиљада динара), по породичном домаћинству Корисника, а који је био отворен од 09. јула 2018. године до 07. августа 2018. године утврдила предлог листе корисника за доделу помоћи за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица, кроз доходовне активности ( у даљем тексту: Предлог листе).

 30. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

Одборници Скупштине општине Шид су, на 30. седници одржаној у петак 29. марта 2019. године, констатовали остваку одборника др Вање Гнип и потврдили мандат одборнику Скупштине општине Шид Катици Вијук, константовали су оставку члану Општинског већа Александри Жигић и изабрали Тихомира Стаменковића за новог члана Општинског већа.

На основу члaна 96. став 3. Статута општине Шид (,,Сл. лист општинe Шид“ број: 1/19), Општинско веће општине Шид, на предлог Оштинске управе општине Шид, на седници одржаној дана 22.03.2019. године, донело је

 

ОДЛУКУ

О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О

НАЦРТУ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ШИД

I

ОРГАНИЗУЈЕ СЕ Јавна расправа о Нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Шид.

НАСТАВАК ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ

Други састанак свих партнера у оквиру ALMIT пројекта одржан је у Београду, 19. и 20. марта. На овом скупу присуствовали су представници Универзитета у Софији (Бугарска), предузећа Zgura-M Ltd (Бугарска), Аустријског покрета омладинских радника - ÖJAB (Аустрија), Општине Шид (Србија), Човекољубља (Србија), Локалне самоуправе и Покрајинске дирекције за образовање Düzce (Турска) и Београдске отворене школе.

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18- др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017 и 111/2017) и члана члан 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине ШИД» број Општине Срема), Председник општине ШИД је дана 08.03.2019. године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ ШИД

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости