Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости

heder komesarijat

На основу члана 15. став 6. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, број: I-08-464-39 од 10. децембра 2015. године, а у вези са Споразумом о донацији који је потписан 31. јануара 2018. године између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе у оквиру Потпројекта 8. Регионалног стамбеног програма, предвиђено је, између осталог, и решавање стамбених потреба избеглица које су рангиране у оквиру одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала донетих у поступку спровођења потпројеката 2, али којима због недовољног износа средстава обезбеђених у оквиру потпројеката 2 за компоненту додела грађевинског материјала, нису решене стамбене потребе. Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала

ОБАВЕШТАВА

Лица која су била рангирана испод броја 8 у Одлуци за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине Шид, број: 023-74/I-15/36 од 06. јуна 2017. године и нису била обухваћена доделом помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала.

heder komesarijat

На основу члана 15. став 6. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета помоћи, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, број I-08-464-21/3 од 21.12.2016. године, а у вези са Уговором о гранту - Регионални стамбени програм – Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 4 – сеоске куће, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције, Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. (претходни назив:„ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о.) и општине Шид, Комисија за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 4- сеоске куће

ОБАВЕШТАВА

Лица која су била су рангирана испод броја 20 у Одлуци о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом и доделом пакета помоћи са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броју освојених бодова број: I-08-464-21/135 од 12. 10. 2017. године и нису била обухваћена доделом помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом и доделом пакета помоћи.

Почев од 14. јануара 2019. године у Услужном центру Оштинске управе општине Шид, Цара Лазара бр. 7, постављен је пост терминал, преко кога сви заинтересовани могу измиривати различите локалне и републичке административне таксе, путем платних картица dina card, master card и visa).

На основу Одлуке о организовању Јавне расправе о Нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број: 13/19), дана 11. априла 2019. године, са почетком у 14,00 часова требала је бити одржана Јавна презентација о Нацрту исте Одлуке.

На основу члана 16. став 1. Правилника о раду Комисије број: 023-25/ I – 18/3 од 06. јула 2018. године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи породицама избеглих и интерно расељених лица ( у даљем тексту: Комисија), за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица, кроз доходовне активности ( Решење бр. 023-25/I-18 од 02.07.2018.), на седници одржаној дана 03. априла 2019. године утврдила је:

 Предлог листе Корисника

за доделу помоћи за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица, кроз доходовне активности.

I

Комисија је након разматрања пријава на Јавни позив за избор Корисника за доделу помоћи за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица, која се састоји у роби и материјалу за економско оснаживање породица избеглица, кроз доходовне активности у максималном износу до РСД 200.000,00 (словима: двестотинехиљада динара), по породичном домаћинству Корисника, а који је био отворен од 09. јула 2018. године до 07. августа 2018. године утврдила предлог листе корисника за доделу помоћи за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица, кроз доходовне активности ( у даљем тексту: Предлог листе).

 30. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

Одборници Скупштине општине Шид су, на 30. седници одржаној у петак 29. марта 2019. године, констатовали остваку одборника др Вање Гнип и потврдили мандат одборнику Скупштине општине Шид Катици Вијук, константовали су оставку члану Општинског већа Александри Жигић и изабрали Тихомира Стаменковића за новог члана Општинског већа.

На основу члaна 96. став 3. Статута општине Шид (,,Сл. лист општинe Шид“ број: 1/19), Општинско веће општине Шид, на предлог Оштинске управе општине Шид, на седници одржаној дана 22.03.2019. године, донело је

 

ОДЛУКУ

О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О

НАЦРТУ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ШИД

I

ОРГАНИЗУЈЕ СЕ Јавна расправа о Нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Шид.

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости