Општина Шид

Ви сте овде: Насловна E - управа Услужни центар Инфо Новости

ПОСЕТА ПРЕДСТАВНИКА РОМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ШИДУ

Председник општине Шид, Предраг Вуковић, састао се са директором Канцеларије за инклузију Рома Милошем Николићем и покрајинском посланицом Јеленом Јовановић. Према речима председника Вуковића, на чију иницијативу је одржан састанак, тема састанка била је побољшање положаја Рома на територији општине Шид кроз системску реализацију програма из образовања, запошљавања, здравства и социјалне заштите.

На основу члана 9. Закона о комуналним делатностина („Сл.гласник РС“, бр. 88/2011, 46/2014, 104/2016 и 95/2018), члана 10. став 1., члана 22. и 35. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл.гласник РС“, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016), члана 57. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Сл.гласник РС“, бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018-др.закон, 83/2018 и 31/2019) и Одлуке о усвајању Концесионог акта („Службени лист општине Шид“, бр. 20/2019), општина Шид објављује


Ј А В Н И П О З И В

бр. К1/2019 – отворени поступак

за прикупљање понуда за поверавање комуналне делатности линијског превоза путника у приградском саобраћају на територији општине Шид

ИЗВЕШТАЈ

СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ ПОВОДОМ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ ШИДА

Јавну расправу поводом Нацрта Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације централне зоне Шида , организовало је Општинско веће општине Шид.

Јавна расправа је трајала 20 (двадесет) дана и то од17.10. 2019. године до 05.11.2019.године.

На основу одредбе члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи, («Сл. гласник РС», број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др.закон и 47/18 ), члана 60. став 1 тачка 2.Статута Општине Шид («Сл. лист општине Шид“ број :1/19), члана 20. став 1. тачка 2.Одлуке о Општинском већу («Сл.лист општина Срема» бр. 25/08), а у вези члана 8. став 2. Одлуке о општинским наградама и признањима, поступку и условима доделе, /“Сл.лист општина Срема „ број :30/08) Општинско веће општине Шид објављује

Ј А В Н И  П О З И В

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ

ДЕЦЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ ПОВОДОМ 6. ДЕЦЕМБРА, ДАНА ОПШТИНЕ ШИД

  1. Децембарска награда је највеће општинско признање, а додељује се у знак признања заслужним организацијама и појединцима поводом 6. децембра, а за достигнућа у областима: производње, науке, уметности, друге друштвене делатности и за посебан допринос афирмацији општине и насељених места.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ ШИДА

У сали Скупштине општине Шид, у уторак 05. новембра 2019. године, одржана је јавна презентација о Нацрту Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације централне зоне Шида.

Јавној презентацији претходила је двадесетодневна јавна расправа која је трајала од 17. октобра 2019. до 05. новембра 2019. године. Одлуку о организовању јавне расправе о Нацрту Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације централне зоне Шида донело је Општинско веће на својој седници одржаној 15. октобра 2019.

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна E - управа Услужни центар Инфо Новости