Општина Шид

Ви сте овде: Насловна E - управа Канцеларија за локални економски развој Локацијске дозволе

Локацијске дозволе

СПИСАК ИЗДАТИХ ЛОКАЦИЈСКИХ ДОЗВОЛА

 
На основу члана 56. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС, бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС и 24/2011) орган надлежан за издавање лoкацијске дозволе води службену евиденцију о локацијским дозволама, а списак издатих локацијских дозвола се објављује и у електронском облику и доступан је путем интернета.
 
Списак локацијских дозвола издатих од стране Одељења за урбанизам, комунално - стамбене и имовинско - правне односе општинске управе општине Шид, издатих од 11.09.2009. године можете погледати и преузети  XLS 2  овде (списак се редовно ажурира).

 

​ 

logo_random_image.png

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна E - управа Канцеларија за локални економски развој Локацијске дозволе