Општина Шид

Ви сте овде: Насловна
Up

Израда елабората за КО Илинци, КО Вашица и КО Ердевик ЈНМВ број 404-3/2016-10

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - Израда елабората за КО Илинци, КО Вашица и КО Ердевик

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНМВ број 404-3/2016-10
План набавки 1.2.10

Ознака из општег речника набавки: 71250000 - Архитектонске, техничке и геодетске услуге

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА: 08.08.2016. године, до 11,00 часова
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 08.08.2016. године, у 13,00 часова

Обавештење о закљученом уговору

 

Обавештење о поднетом захеву за заштиту права

Одлука о додели уговора

Додате информације 5

Додате информације 4

Конкурсна документација са изменама

Измене конкурсне документације

Додатне информације 3

Додатне информације 2

Додатне информације 1

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 
 
Powered by Phoca Download

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна