Општина Шид

Ви сте овде: Насловна
Up

Локална пореска администрација

Достава обавештења

 

Прилог 2 уз образац ППИ 1

 

Прилог 1 уз образац ППИ 1

 

Подприлог уз прилог 1

 

Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине

 

Пореска пријава за правна лица - ППИ 1

 

Одлука о комуналним таксaма

 

Одлука о измени одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији Општине Шид

 

Захтев за повраћај више/погрешно уплаћеног јавног прихода

Решење о утврђивању пресечних цена квадратног метра непокретности

Одлука о стопи амортизације за коју се умањује вредност непокретнсти

Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Шид

Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретност обвезника који воде пословне књиге

Захтев за издавање пореског уверења за физичка лица

Захтев за издавање пореског уверења за правна лица

Захтев за прекњижавање више/погрешно уплаћеног јавног прихода

ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

 
 
Powered by Phoca Download

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна