Општина Шид

Ви сте овде: Насловна
Up

Избори за чланове месних заједница 2019.

На основу члана 105. Статута општине Шид (“Службени лист општине Шид” бр. 1/2019) и члана 41. став 1 Одлуке о месним заједницама на територији општине Шид
(“Службени лист општине Шид “бр. 2/2019), прeдсeдник Скупштине општине Шид дана 24.01.2019. године

РAСПИСИВAЊE ИЗБOРA
ЗA ЧЛАНОВЕ СAВEТА МEСНИХ ЗAJEДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

 

ПРИЈАВА КАНДИДАТА
Образац МЗШ - 1/19
ПРИЈАВА КАНДИДАТА
ЗА ИЗБОР ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 

Образац МЗШ - 2/19
И З Ј А В А
О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА
ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 

Образац МЗШ - 3/19
П О Т В Р Д А
О ИЗБОРНОМ ПРАВУ КАНДИДАТА ЗА
ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 

Образац МЗШ-4/19
ИЗЈАВА
БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 

СПИСАК БИРАЧА КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАВАЈУ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА
САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 

Образац МЗШ –6/19
Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 

Образац МСШ – 7/19
Г Л А С А Ч К И Л И С Т И Ћ
ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
24. ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ

 

Образац МСШ– 8/19
К О Н Т Р О Л Н И Л И С Т
ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ

 

Образац МСШ -9/19
З А П И С Н И К
О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА
И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА
ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 

Образац МСШ – 10/19
З А П И С Н И К
О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ ГЛАСАЊА
ИЗМЕЂУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И БИРАЧКОГ ОДБОРА

 

Образац МСШ – 11/19
З А П И С Н И К
О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ ГЛАСАЊА ИЗМЕЂУ БИРАЧКОГ ОДБОРА И КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 

З А П И С Н И К
О РАДУ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОДРЖАНИХ 24. фебруара 2019. ГОДИНЕ

 

Образац МСШ –13/19
У В Е Р Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 

Образац МСШ-14/19
П О Т В Р Д А
О БИРАЧКОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ОДРЖАВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

 

OДЛУКA O РAСПИСИВAЊУ ИЗБOРA
ЗA ЧЛАНОВЕ СAВEТА МEСНИХ ЗAJEДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

 

РОКОВНИК ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ
У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

 

У П У Т С Т В О
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД
РАСПИСАНИХ ЗА 24. ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ

 

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД РАСПИСАНИХ ЗА 24. ФЕБРУАР 2019. ГОДИНЕ

 

01 Р Е Ш Е Њ Е О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АДАШЕВЦИ

 

02 Р Е Ш Е Њ Е О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАТРОВЦИ

 

03 Р Е Ш Е Њ Е О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧИНЦИ

 

04 Р Е Ш Е Њ Е О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЕРКАСОВО

 

05 Р Е Ш Е Њ Е О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БИНГУЛА

 

06 Р Е Ш Е Њ Е О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БИКИЋ ДО

 

07 Р Е Ш Е Њ Е О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВАШИЦА

 

08 Р Е Ш Е Њ Е О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВИШЊИЋЕВО

 

09 Р Е Ш Е Њ Е О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГИБАРАЦ

 

10 Р Е Ш Е Њ Е О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЕРДЕВИК

 

11 P Е Ш Е Њ Е О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЛИНЦИ

 

12 Р Е Ш Е Њ Е О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАМЕНА

 

13 Р Е Ш Е Њ E О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КУКУЈЕВЦИ

 

14 Р Е Ш Е Њ Е О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЉУБА

 

15 Р Е Ш Е Њ Е О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МОЛОВИН

 

16 Р Е Ш Е Њ Е О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МОРОВИЋ

 

17 Р Е Ш Е Њ Е О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРИВИНА ГЛАВА

 

18 Р Е Ш Е Њ Е О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СОТ

 

19 Р Е Ш Е Њ Е О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ШИД

 

ЗАПИСНИЦИ О РАДУ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОДРЖАНИХ 24. фебруара 2019. ГОДИНЕ

 

 
 
Powered by Phoca Download

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна